Καταμεσίς του χειμώνα του 2016, η πολιτική κατάσταση στην ωραία μας πατρίδα παρουσιάζεται ως εξής:

Γράφει ο Χρήστος Χωμενίδης στο capital.gr