Αθήνα

10 oC

σποραδικές νεφώσεις

Mobbing: Ο όρος για το εργασιακό bullying, τα δικαιώματα του θύματος και το νομικό πλαίσιο στο οποίο μπορεί να δράσει

Η καταγγελία ενός νεαρού μαθητευόμενου σεφ για bullying σε εστιατόριο πολύ γνωστού σεφ (υπόθεση που όπως φαίνεται θα οδηγηθεί στα δικαστήρια και εκεί θα φανεί τι ακριβώς έχει γίνει), που δραστηριοποιείται στην Κέρκυρα, μας έφερε αντιμέτωπους με τον όρο mobbing- εργασιακός εκφοβισμός.

Η καταγγελία ενός νεαρού μαθητευόμενου σεφ για bullying σε εστιατόριο πολύ γνωστού σεφ (υπόθεση που όπως φαίνεται θα οδηγηθεί στα δικαστήρια και εκεί θα φανεί τι ακριβώς έχει γίνει), που δραστηριοποιείται στην Κέρκυρα, μας έφερε αντιμέτωπους με τον όρο mobbing- εργασιακός εκφοβισμός.

ΓΡΑΦΕΙ Η Ειρήνη Αρβανίτη

Οι περιγραφές- καταγγελίες του μαθητευόμενου σεφ σοκάρουν: Επιθέσεις με καυτό λάδι στα χέρια, εγκαύματα με εργαλεία μαγειρικής και όπως φαίνεται το mobbing μπορεί να είναι ένας νέος όρος για εμάς, ωστόσο είναι αρκετά διευρυμένος.

Εμείς ζητήσαμε από τον Διονύση Κυριακόπουλο*, Εισηγητή στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα εργασιακού άγχους και εργασιακού bullying να μας μιλήσει για τα δικαιώματα του θύματος και το νομικό πλαίσιο στο οποίο μπορεί να κινηθεί.

Πως αντιμετωπίζεται το φαινόμενο, γνωρίζουν η όχι οι προϊστάμενοι και  τελικά στιγματίζεται ο εργαζόμενος που θα καταφύγει στη νομική λύση του θέματος;

«Στον εργασιακό εκφοβισμό (mobbing) θεωρούμε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος και γενικά αποδεκτός ορισμός. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία: ‘’Ως παρενόχληση στον χώρο εργασίας ορίζεται η επαναλαμβανόμενη αδικαιολόγητη συμπεριφορά προς έναν εργαζόμενο ή ομάδα εργαζομένων που προκαλεί κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά του’’. Η παρενόχληση ενέχει συχνά το στοιχείο της αθέμιτης χρήσης ή κατάχρησης εξουσίας από την οποία τα θύματα ενδέχεται να αδυνατούν να προστατευτούν.

Στην Ελλάδα υπάρχει νομοθεσία στην οποία μπορεί να καταφύγει ο εργαζόμενος που έγινε στόχος κακομεταχείρισης. Για την αντιμετώπιση αυτής της τακτικής έχει θεσμοθετηθεί πλαίσιο ώστε να αποφεύγεται η ανάπτυξη του φαινομένου στις επιχειρήσεις. Ο διευθυντής μιας επιχείρησης θεωρείται υπεύθυνος για να ανιχνεύσει τα πρώιμα σημάδια του φαινομένου και να μην το αφήσει να διαβρώσει το εργασιακό περιβάλλον.

Είναι σαφές ότι είναι πολύ δύσκολο για τα θύματα του mobbing να εκφράσουν αυτό που πραγματικά τους συμβαίνει εξαιτίας του φόβου απώλειας της εργασίας τους. Παρατηρείται το φαινόμενο θύματα του mobbing να είναι συνήθως νέοι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν γνωρίζουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα εργασιακά τους δικαιώματα με αποτέλεσμα να παραμένουν αδρανείς σε οποιαδήποτε περίπτωση εργασιακού εκφοβισμού.

Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει ότι ο μόνος τρόπος για να δηλωθεί η οποιαδήποτε περίπτωση εργασιακού εκφοβισμού είναι μέσω της επώνυμης καταγγελίας από πλευράς του εργαζόμενου που είναι θύμα mobbing. Αναπόφευκτα λοιπόν και εξαιτίας της διαδικασίας κατά την οποία η καταγγελία εξετάζεται από τριμελή επιτροπή η οποία αποτελείται από τον επιθεωρητή του σώματος ελεγκτών εργασίας, το σωματείο του εργαζόμενου και τον ίδιο τον εργαζόμενο, θεωρείται πρακτικά αδύνατος ο μη  στιγματισμός του.

Όμως το ζητούμενο είναι η πρόληψη του φαινομένου: στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται η πλήρης ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών, η ενθάρρυνση των εργοδοτών σε λήψη μέτρων αντί mobbing, η επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων στις πολιτικές ίσης μεταχείρισης και σεβασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Σε αυτό μπορεί να συμβάλλει το ΕΚΔΔΑ».

*Ο Διονύσης Κυριακόπουλος είναι Υπεύθυνος Σπουδών & Έρευνας του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης – Αναπληρωτής Συντονιστής του Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Κοινωνικής Πολιτικής

Send this to a friend