• Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου
  • 02:20

Αθήνα

5 oC

ελαφρές νεφώσεις

Ο Μπλε Κάδος συνώνυμο της ανακύκλωσης συσκευασιών

  • Αναλυτικά αποτελέσματα στατιστικής έρευνας αποτυπώνουν τις απόψεις του κοινού για την ανακύκλωση

 Οι πολίτες  στηρίζουν την ανακύκλωση συσκευασιών καθώς σε ποσοστό 97% τη θεωρούν σημαντική προτεραιότητα. Το 92% δηλώνουν πως πραγματοποιείται ανακύκλωση στο νοικοκυριό τους. Τα ευρήματα αυτά προκύπτουν από έρευνα, ευρείας κλίμακας για την ανακύκλωση συσκευασιών, που διενήργησε πρόσφατα η εταιρεία ALCO για λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), σε δείγμα 1.000 πολιτών (50% άνδρες, 50% γυναίκες, ηλικίας 25-65 ετών) σε ολόκληρη τη χώρα, όπου λειτουργεί ανακύκλωση συσκευασιών – μπλε κάδος. Στη συγκεκριμένη έρευνα, εκτός από τους πολίτες, διερευνήθηκε και η άποψη που έχουν τόσο οι συνεργαζόμενοι Δήμοι όσο και οι συμβεβλημένες με το Σύστημα της ΕΕΑΑ επιχειρήσεις.

 Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τόσο για την προοπτική της ανακύκλωσης συσκευασιών, όσο και για τη λειτουργία του συστήματος του Μπλε Κάδου στη χώρα. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι οι πολίτες θεωρούν την ανακύκλωση κομμάτι της καθημερινότητάς τους, καθώς τα δηλούμενα ποσοστά ανακύκλωσης συσκευασιών είναι σχεδόν καθολικά (σε ποσοστό που ανέρχεται στο 92%). Μάλιστα στα άτομα ηλικίας 25-44 ετών το ποσοστό ανεβαίνει στο 96%.

 Εξίσου εντυπωσιακή καταγράφεται στην έρευνα της ALCO η αναγνώριση και αποδοχή του Μπλε Κάδου: 

  • Το 94% γνωρίζει πως η ανακύκλωση συσκευασιών γίνεται στον Μπλε Κάδο, ενώ
  • Το 79% δηλώνει πως έχει Μπλε Κάδο «το πολύ στα 100 μέτρα» από το σπίτι του.

 Η έρευνα της ALCO, κατέδειξε επίσης την υψηλή συχνότητα χρήσης του Μπλε Κάδου σε όσους ανακυκλώνουν (95% τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα και 69% τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα), ενώ ως πρόβλημα εντοπίζεται η ύπαρξη κοινών σκουπιδιών στους Μπλε Κάδους.

 Αξίζει να σημειωθεί οτι όσοι δηλώνουν πως δεν ανακυκλώνουν τις συσκευασίες τους (αποτελούν μόνο το 8%  του δείγματος) επικαλούνται στην πλειοψηφία τους χρηστικούς / πρακτικούς λόγους (π.χ. θεωρούν ότι δεν υπάρχει Μπλε Κάδος κοντά στο σπίτι τους) και οι μισοί εξ αυτών δηλώνουν ότι θα αρχίσουν να ανακυκλώνουν, εφ’ όσον λυθούν τα χρηστικά  / πρακτικά ζητήματα που τους προκαλούν δυσχέρειες.

 Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι πολίτες έχουν πειστεί για την αξία της ανακύκλωσης συσκευασιών και πως σε μεγάλο ποσοστό η ανακύκλωση έχει γίνει γι’ αυτούς τρόπος ζωής. Μάλιστα, συγκριτικά με  ανάλογη έρευνα που διενήργησε η ίδια εταιρία το 2014 για λογαριασμό της ΕΕΑΑ, οι διαφορές είναι σε θετική για την ανακύκλωση κατεύθυνση. Τα σημεία στα οποία οι ερωτώμενοι θα ήθελαν βελτίωση είναι ο αριθμός των ενεργών Μπλε Κάδων καθώς και η ένταση στην επικοινωνιακή προσπάθεια.

 Λίγα λόγια για την ΕΕΑΑ

 Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης όπως προβλέπει ο Νόμος, έχει μη κερδοσκοπική λειτουργία  και εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. Ιδρύθηκε από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που, είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε κατασκευάζουν συσκευασίες και σήμερα αριθμεί πάνω από 2.100 συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΑΑ συμμετέχει και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Η ΕΕΑΑ οργανώνει το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα απόβλητα συσκευασίας (ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) σύμφωνα με το Ν. 2939/01. Το εθνικό θεσμικό  πλαίσιο είναι απόρροια των ευρωπαϊκών οδηγιών και υποχρεώνει τους διαχειριστές συσκευασίας, δηλαδή τις επιχειρήσεις που διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, να μεριμνήσουν για την ανακύκλωση των συσκευασιών τους.

 Στα 15 χρόνια λειτουργίας της η ΕΕΑΑ έχει καταφέρει να καλύψει με τα έργα της σχεδόν το 95% του πληθυσμού της χώρας έχοντας συνεργασία με το 93% των ΟΤΑ στους οποίους είναι τοποθετημένοι σχεδόν 170 χιλ. κάδοι, ενώ έχουν παραδοθεί και 505 οχήματα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Μέσα στο 2107, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΕΕΑΑ αξιοποιήθηκαν περίπου 580.000 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών.

Send this to a friend