Αθήνα

26 oC

αίθριος καιρός

«Σύγχρονο Αστικό Περιβάλλον - Ψηφιακός μετασχηματισμός & Έξυπνα Συστήματα Διαχείρισης» - Στρατηγικό συνέδριο στις 12 Δεκεμβρίου

Tην Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί το στρατηγικό Συνέδριο: «Σύγχρονο Αστικό Περιβάλλον - Ψηφιακός µετασχηµατισµός & Έξυπνα Συστήµατα ∆ιαχείρισης» στο King George Hotel, στην Αθήνα. 

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηµατικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (IEA) και την Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΕΜηΠΕΕ) σε συνεργασία µε την Κεντρική
Ένωση ∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε) και το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ).

Κεντρικό θέμα είναι η ανθρωποκεντρική ανάπτυξη, προσελκύοντας το ενδιαφέρον υψηλόβαθµων
στελεχών του Ελληνικού Επιχειρηµατικού & Πολιτικού κόσµου, της Περιφερικής ∆ιοίκησης, των
Θεσµικών Φορέων, µε βούληση ουσιαστικής επικοινωνίας και συµβολής στον γόνιµο διάλογο για τον
προσδιορισµό των δυναµικών παραγόντων ανάπτυξης της Οικονοµίας.

Send this to a friend