Αθήνα

11 oC

αίθριος καιρός

Ο Καλογρίτσας επιστρέφει! Στην κοινοπραξία «Τοξότης» το πρώτο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πάτρα- Πύργος

Μετά το θυελλώδες καλοκαίρι του 2016 με τις τηλεοπτικές άδειες που μπήκε στην καθημερινότητά μας ο Χρήστος Καλογρίτσας, επιστρέφει, καθώς η εργολαβία για το πρώτο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πάτρα - Πύργος, από τα Δουναίικα έως τον Πύργο κατακυρώνεται στην κοινοπραξία Τοξότης - Ομάδα Κατασκευών, συμφερόντων του Καλογρίτσα.

Ο υπουργός υποδομών Χρήστος Σπίρτζης υπέγραψε την σχετική απόφαση μετά από την απόρριψη ένστασης που υπέβαλε ο δεύτερος μειοδότης, η κυπριακή εταιρεία Cyfield Development.

Σύμφωνα με την ένσταση, η προσφορά των εταιρειών του Χρήστου Καλογρίτσα ήταν αθέμιτη διότι ήταν «υπερβολικά χαμηλή σε σχέση με την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου και μάλιστα κάτω του εκτιμώμενου κόστους κατασκευής του».

Ωστόσο, η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του υπουργείου υποδομών έκανε δεκτές τις εξηγήσεις που υπέβαλε η κοινοπραξία συμφερόντων Καλογρίτσα σχετικά με τις υψηλές εκπτώσεις, διαπιστώνοντας μεταξύ άλλων πως «η ενιστάμενη προσφέρει ποσοστά έκπτωσης παραπλήσια με τα αντίστοιχα ποσοστά έκπτωσης του μειοδότη.

Ο αρχικός προϋπολογισμός για την κατασκευή του τμήματος Δουναίικα - Πύργος, μήκους 8 χιλιομέτρων, ανήλθε σε 67,2 εκατομμύρια ευρώ, με τις εταιρείες του ομίλου Καλογρίτσα να προσφέρουν έκπτωση ύψους 53%.

Πλέον, μετά την ανάθεση του τμήματος στην κοινοπραξία συμφερόντων Καλογρίτσα, η συνολική δαπάνη του έργου μαζί με το ΦΠΑ ανέρχεται σε 32 εκατομμύρια ευρώ.

Για το συγκεκριμένο έργο, στο παρελθόν, είχε χορηγήσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η Τράπεζα Αττικής, η οποία έχει αποφασίσει να μην προχωρήσει στην ανανέωσή της. Κι αυτό δεδομένου ότι ο όμιλος Καλογρίτσα εμφανίζει χρέη προς την τράπεζα Αττικής της τάξης των 117 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, ερώτημα είναι από ποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το σχήμα Τοξότης-Ομάδα Κατασκευών θα εξασφαλίσει την απαιτούμενη εγγυητική. Δεν αποκλείεται, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, την εγγυητική να παράσχει ξένο τραπεζικό ίδρυμα ή το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ).

Πάντως, αρχικά, αναμενόταν -σε συνέχεια δηλώσεων του υπουργού Υποδομών Χρ.Σπίρτζη- να ανατεθεί στις εταιρείες Καλογρίτσα μόνον το τμήμα Βάρδα – Κυλλήνη αρχικού προϋπολογισμού της τάξης των 70 εκατ. ευρώ. Για το συγκεκριμένο έργο ο όμιλος είχε εξασφαλίσει εγγυητική από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), της οποίας η ισχύς θα ανανεωνόταν.

Send this to a friend