• Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου
  • 03:34

Αθήνα

7 oC

αραιές νεφώσεις

«Κόκκινα» δάνεια: Τρεις εναλλακτικές για τους δανειολήπτες

«Κόκκινα» δάνεια: Τρεις εναλλακτικές για τους δανειολήπτες

Συγκεκριμένους τύπους ρυθμίσεων για στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια θα περιλαμβάνει ο επικαιροποιημένος Κώδικας Δεοντολογίας που ετοιμάζει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο νέος Κώδικας θα τεθεί σε εφαρμογή μέσα στο καλοκαίρι και σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει ζητήσει από την ΤτΕ να περιλαμβάνονται σε αυτόν συγκεκριμένοι τύποι ρυθμίσεων-εργαλείων που θα καλύπτουν όλους τους δανειολήπτες, ώστε οι αναδιορθρώσεις «κόκκινων» δανείων, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις είτε για νοικοκυριά, να είναι βιώσιμες.

[adsense]

Πιο συγκεκριμένα όπως αποκαλύπτει το Έθνος, στόχος είναι να υπάρχει στον Κώδικα αναλυτική απαρίθμηση των ενδεικτικών τρόπων ρύθμισης ανά κατηγορία δανείου και να λαμβάνεται παράλληλα υπόψη η ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη, αφού προσμετρηθούν οι εύλογες δαπάνες διαίωσης, το διαθέσιμο εισόδημα, η περιουσιακή κατάσταση κ.λ.π.

Ρύθμιση

Ειδικότερα η ΤτΕ σε συνεργασία με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό θα επεκτείνει άμεσα το κανονιστικό πλαίσιο παρακολούθησης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Ετσι, μέχρι το τέλος Ιουνίου θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση βάσει της οποίας «αποφάσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων από στελέχη των τραπεζών ή κρατικούς λειτουργούς, με καλή πίστη, προς το συμφέρον του πιστωτή και σε συμμόρφωση με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται και αντικειμενικά κριτήρια, θεωρούνται νόμιμες όσον αφορά την αστική και ποινική ευθύνη, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τις ασφαλιστικές δικλίδες του υφιστάμενου νομοθετικού «πλαισίου».

Επίσης μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν συμφωνηθεί συγκεκριμένοι στόχοι μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων όπως και οι βασικοί δείκτες επίδοσης που θα πιστοποιούν κατά πόσον η κάθε τράπεζα «έπιασε» τον στόχο μείωσης. Ενώ οι τράπεζες θα υποβάλουν τριμηνιαίες εκθέσεις στην ΤτΕ σε σχέση με τους βασικούς δείκτες επιδόσεων.

Send this to a friend