Αθήνα

 

14 oC

ελαφρές νεφώσεις

Hottest

Ενημέρωση σε... fast-forward!

androulakis1
Χαριλάου Τρικούπη εναντίον Λοβέρδου: «Πολιτικά παράδοξο να έχει ίδιες αγωνίες με Οικονόμου και Σκέρτσο»

ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση «Ελευθερία»: Αυτό είναι το Σχέδιο Εμβολιασμών στην Ελλάδα και όλη η διαδικασία που θα ακολουθηθεί

Στη δημοσιότητα δόθηκε το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμού κατά του κορονοϊού με το κωδικό όνομα Επιχείρηση «Ελευθερία».

Δείτε επίσης

Θεσσαλονίκη: Ιερέας καταγγέλλει ότι του επέβαλαν πρόστιμο την ώρα που μοίραζε δέματα στους φτωχούς
Οι ελληνικές τράπεζες κινδυνεύουν από τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό στις τιτλοποιήσεις

Σε αυτό δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο διάθεσης των εμβολίων σε χώρες της ΕΕ. Στη συνέχεια διευκρινίζεται το σχέδιο για τον εμβολιασμό των πληθυσμιακών ομάδων αλλά και ποιοι θα έχουν προτεραιότητα.

Σημαντικό μέρος της Επιχείρησης «Ελευθερία» αφορά επίσης στη διαδικασία διαχείρισης των εμβολίων και των εμβολιασμών, δηλαδή από την παραλαβή από τις παραγωγούς εταιρείες μέχρι την αποθήκευση στα ειδικά κέντρα, τη διανομή στα κέντρα εμβολιασμού και τη διενέργεια των εμβολιασμών.
Βασικές Αρχές του Επιχειρησιακού Σχέδιου Εμβολιασμών
Οι Βασικές Αρχές, που συνθέτουν το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών, είναι:

Υγειονομική Ασφάλεια
Διασφάλιση καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχέδιου Εμβολιασμών της ορθής τήρησης των πρωτοκόλλων ασφαλείας και της συνεχούς εποπτείας της μετα-εμβολιαστικής δραστηριότητας.

Ηθική και Ακεραιότητα
Υλοποίηση του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχέδιου Εμβολιασμών μέσα από ένα διαφανές πλαίσιο, βασισμένο στις αρχές της ισοτιμίας, που θα επιτυγχάνει τη δίκαιη πρόσβαση κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τις επικρατούσες κλινικές ενδείξεις, λόγω των ποσοτικών περιορισμών των διαθέσιμων σκευασμάτων.

Διαφάνεια
Παρουσίαση και ενημέρωση των Πολιτών για την εξέλιξη των κυβερνητικών δράσεων και των αποτελεσμάτων, μέσα από το πρίσμα της επιστημονικής και ιατρικής κοινότητας, για όλες τις πτυχές του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχέδιου Εμβολιασμών, οικοδομώντας την εμπιστοσύνη της δημόσιας γνώμης.

Χρηστή Διαχείριση
Εξασφάλιση της ορθής διαχείρισης των πόρων με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας και την ελαχιστοποίηση απωλειών ή καθυστερήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα από αστάθμητους παράγοντες, καθώς και της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας των λοιπών υγειονομικών δομών.

Συντονισμός και Συνεργασία
Κεντρικός και διαρκής συντονισμός μεταξύ της Κυβέρνησης, των κρατικών φορέων, των ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών, των συμβουλευτικών συνεργατών και προμηθευτών υγείας του ιδιωτικού τομέα, μέσα από ένα συνεργατικό και αλληλέγγυο πλαίσιο.

Εγρήγορση, Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα
Συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων ως απόρροια της ευρείας κλίμακας και της πολυπλοκότητας της εκστρατείας εμβολιασμού.
Άμεση ανταπόκριση στις συνθήκες αβεβαιότητας λόγω του ευμετάβλητου της κατάστασης σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τα ειδικά και σύνθετα χαρακτηριστικά των εμβολίων.
Υλοποίηση προσαρμοστικών ενεργειών, που θα ανακύψουν μέσα από την πρακτική εφαρμογή κατά τη διακίνηση και χορήγηση των εμβολίων.

Ποιοι θα κάνουν πρώτοι το εμβόλιο -Σχέδιο προτεραιοποίησης

1η φάση

 • Υγειονομικοί και προσωπικό κοινωνικών υπηρεσιών
 • Διαμένοντες και προσωπικό οίκων ευγηρίας
 • Διαμένοντες, ασθενείς και προσωπικό δομών φροντίδας χρόνιων πασχόντων και
 • κέντρων αποκατάστασης
 • Προσωπικό προτεραιότητας για κρίσιμες λειτουργίες της Κυβέρνησης

2η φάση

 • Άτομα 70 ετών και άνω (ανεξαρτήτως ιστορικού νοσημάτων). Περαιτέρω προτεραιοποίηση:
 • Άτομα ηλικίας 85 ετών και άνω
 • Άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω
 • Άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω
 • Άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω
 • Ασθενείς με νοσήματα που συνιστούν πολύ υψηλό κίνδυνο για νόσηση με COVID-19 ανεξαρτήτως ηλικίας
 • Προσωπικό προτεραιότητας για κρίσιμες λειτουργίες του Κράτους
 • Άτομα 60 έως 69 ετών (ανεξαρτήτως ιστορικού νοσημάτων)
 • Ασθενείς 18 έως 59 ετών με νοσήματα που συνιστούν υψηλό κίνδυνο για νόσηση με COVID-19

3η φάση

Άτομα 18 ετών και άνω χωρίς υποκείμενα νοσήματα

Σχέδιο Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου
Για την επιτυχή εφαρμογή του Σχέδιου Εμβολιασμών, τον σχεδιασμό των παραπάνω διαδικασιών και τη διασφάλιση της ομαλής εφαρμογής τους, έχει αναπτυχθεί ένα σχέδιο εργασιών, που ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν για την έναρξη της διανομής και χορήγησης εμβολίων στην Ελλάδα από το τέλος του 2020. Το σχέδιο οργανώνεται στις ακόλουθες περιοχές:

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Καταγραφή Διαδικασιών
Σχεδιασμός και καταγραφή των απαραίτητων διαδικασιών και υπο-διαδικασιών που συνθέτουν την εφοδιαστική αλυσίδα του Προγράμματος Εμβολιασμού COVID-19, από την παραλαβή των εμβολίων στα Κέντρα Αποθήκευσης έως και τη διενέργεια του εμβολιασμού.

Ανθρώπινο Δυναμικό και Εκπαίδευση
Στελέχωση και συντονισμός των Κέντρων Εμβολιασμού με επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για τη διενέργεια των εμβολιασμών. Διενέργεια εκπαιδεύσεων όλων των εμπλεκόμενων μερών (Κέντρα Αποθήκευσης, Διανομείς, Υγειονομικό Προσωπικό στα Κέντρα Εμβολιασμού) βάσει των διαδικασιών, που θα έχουν σχεδιαστεί, καθώς και των σχετικών πρωτοκόλλων ασφαλείας και προδιαγραφών των παραγωγών εταιρειών των εμβολίων.

Δομή και Λειτουργία
Εκπόνηση σχεδίου και δράσεων για την ομαλή λειτουργία του Προγράμματος Εμβολιασμού όπως τον σχεδιασμό διαχείρισης της υλοποίησης και της επιχειρησιακής εκτέλεσης του συντονιστικού κέντρου, τη διαχείριση και συντήρηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και τη παρακολούθηση και συντήρηση Πληροφοριακών Συστημάτων.

Διαχείριση Εφοδιαστικής Λειτουργίας και Προμήθειες
Σχεδιασμός του μοντέλου διαχείρισης του αποθέματος για την επαρκή προμήθεια εμβολίων στα εμβολιαστικά κέντρα. Παραγγελία και έγκαιρή παραλαβή όλων των προμηθειών, που είναι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της παραλαβής και διανομής των εμβολίων καθώς και της εκτέλεσης των εμβολιασμών.

Πληροφοριακά Συστήματα
Σχεδιασμός και ανάπτυξη των απαιτούμενων πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών εφαρμογών, που θα υποστηρίξουν το Πρόγραμμα Εμβολιασμού όπως για παράδειγμα τη διαχείριση του αποθέματος, τον προγραμματισμό των ραντεβού, κλπ.

Ασφάλεια
Σχεδιασμός των δικλίδων ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων βάσει σχετικής αξιολόγησης κινδύνων και των διαδικασιών για την ανάκαμψη μετά από απρόσμενη διακοπή μιας κρίσιμης διαδικασίας του προγράμματος. Σχεδιασμός οδηγιών και πρωτοκόλλων ασφαλείας για το Κέντρο Συντονισμού, τα Κέντρα Αποθήκευσης και τα Κέντρα Εμβολιασμού.

Νομική Υποστήριξη
Παροχή υποστήριξης σχετικά με νομικά ζητήματα που δύναται να προκύψουν σε διάφορες ροές εργασίας όπως για παράδειγμα για τις σχετικές συμβάσεις, τη συνταγογράφηση, το μητρώο εμβολιασμού, κ.α.

Φαρμακοεπαγρύπνηση
Εκπόνηση σχεδίου και δράσεων για την παρακολούθηση της μετα-χορηγητικής δραστηριότητας του εμβολιασμού, για την έγκαιρη ενημέρωση και τη μετέπειτα αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου από τη χρήση του εμβολίου στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ώστε τυχόν βλάβες, που μπορεί αυτό να προκαλέσει, να αποφευχθούν ή να ελαχιστοποιηθούν.

Επικοινωνία
Σχεδιασμός στρατηγικής και σχέδιου επικοινωνίας, για την διασφάλιση της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των Πολιτών σχετικά με το σχέδιο και τη διαδικασία εμβολιασμού, καθώς και της διάψευσης παραπλανητικών πληροφοριών, μέσω των κατάλληλων καναλιών επικοινωνίας.

Ενεργοποίηση, Οργάνωση και Συντονισμός Εμβολιαστικών Κέντρων
Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου για το σχέδιο ανάπτυξης και ενεργοποίησης των εμβολιαστικών κέντρων στηριζόμενο στις επικρατούσες επιδημιολογικές συνθήκες και τα εκάστοτε επίπεδα διαθεσιμότητας και αποθεμάτων των εμβολίων.

Διαβάσετε αναλυτικά εδώ το Σχέδιο Εμβολιασμών κατά του κορονοϊού.

Ακολουθήστε το TheCaller στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις

Σταμπουλίδης: «Σφραγίζονται» Αθήνα και περιφέρειες- Έκτακτη τηλεδιάσκεψη στο Μαξίμου

Αλέξης Τσίπρας: «Ούτε την εποχή των μεγάλων σκανδάλων δεν γίνονταν αυτά στους εξοπλισμούς» – Ανησυχία για τα ελληνοτουρκικά

Καπραβέλος: «Αδύνατον να εμβολιαστεί το 60% του πληθυσμού σε λίγους μήνες – Ο ιός θα μας απασχολήσει πολλούς μήνες»

Ροή Ειδήσεων

1

24/03/2023 | 08:12

Συγκλονίζει η Δώρα Χρυσικού: «Βρήκα τον καρκίνο κάνοντας εξωσωματική – Μην αφήσετε κανέναν κ@ρ@τ@ να σας βάλει στην γυάλα

24/03/2023 | 08:02

Γιώργος Μπένος: «Ντράπηκα να το πω στους γονείς μου, το ξεπέρασα επειδή μίλησα με την αδερφή μου – Το πήρα πολύ βαριά γύρω στα 15»

24/03/2023 | 07:55

Αλλαγή ώρας 2023: Πότε γυρνάμε τα ρολόγια πίσω, έρχεται η θερινή ώρα
screenshot 3

24/03/2023 | 07:32

Ηλιούπολη: Στην ανακρίτρια σήμερα ο προπονητής Τάε Κβον Ντο – Συνεχίζεται η έρευνα για ψηφιακά ίχνη

24/03/2023 | 07:19

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 24 Μαρτίου

24/03/2023 | 07:16

Νέα Σμύρνη-Φωτιά σε εστιατόριο: Απεγκλώβισαν μωρό από διαμέρισμα και έναν τραυματία – Καταγγελίες για εμπρησμό
2

24/03/2023 | 03:37

Το FIAT Tipo διαθέσιμο με τιμές από 21.750 ευρώ

24/03/2023 | 00:55

Λαμία: Παρήγγειλε όπλο από το dark web και το παρέλαβε σε… πικ απ

24/03/2023 | 00:43

Οι δέκα πιο ακραίες πυρκαγιές στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι χρόνια – 2.800.000 στρέμματα έγιναν στάχτη
lam the nao de nhan biet mat ong chat luong cao 1

24/03/2023 | 00:31

Υποψίες ότι οι μισές παρτίδες που εισάγονται στην ΕΕ είναι νοθευμένες

24/03/2023 | 00:18

Πανικός στο Survivor: Πέταξαν έξω Τάκη και Ηλία μετά από απίστευτης έντασης καυγά

24/03/2023 | 00:14

Αίθριος ο καιρός σήμερα Παρασκευή – Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

24/03/2023 | 00:11

Τα ζώδια της Παρασκευής 24 Μαρτίου

24/03/2023 | 00:03

Ioύλιος Βερν: Ο παγκόσμιος «παραμυθάς» και οραματιστής

24/03/2023 | 00:00

24 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης
230323132111
Ηλιούπολη: Συνθήματα οργής κατά του 44χρονου προπονητή Ταε Κβον ντο στις εγκαταστάσεις του συλλόγου του
Νέα Σμύρνη: «Ντρέπομαι για τα παιδιά μου, δεν ευθύνομαι εγώ» λέει η μητέρα της 14χρονης – Τι υποστήριξε ο δικηγόρος της
230323135319
Δόμνα Μιχαηλίδου για 14χρονη: Τον τελευταίο μήνα δεν συνεργαζόταν με τους ειδικούς και ξεκίνησε να το σκάει
57χρονη παρίστανε το μέντιουμ και εξαπάτησε δύο γυναίκες με όφελος… 120.000 ευρώ
ifigeneia
Τέμπη: Ξεσπά ο σύντροφος της Ιφιγένειας! «Δεν έχω καμία βοήθεια από την πολιτεία»
screenshot 2
Νέα Σμύρνη-Φωτιά σε εστιατόριο: Απεγκλώβισαν μωρό από διαμέρισμα και έναν τραυματία – Καταγγελίες για εμπρησμό