Αθήνα

29 oC

ελαφρές νεφώσεις

Hottest

Ενημέρωση σε…fast-forward!

Ώρα… γενεθλίων και «διορθωτικών κινήσεων» για την κυβέρνηση- Οι προτεραιότητες Μητσοτάκη

ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τις προσλήψεις στην ΕΥΠ: Η διαδικασία και τα προσόντα που απαιτούνται

Ανοίγει από σήµερα 19 Φεβρουαρίου η ειδική ηλεκτρονική εφαρµογή µέσω της οποίας θα να κάνουν αιτήσεις όσοι ενδιαφέρονται για τον διαγωνισµό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για 302 µόνιµες θέσεις στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ).

Όπως αναφέρει το Έθνος, η σχετική διαδικασία αφορά ένδεκα διαφορετικές ειδικότητες και έχει αρκετές ιδιαιτερότητες καθώς γίνεται εκτός ΑΣΕΠ και σε διαδοχικά στάδια ελέγχου των απαιτούµενων προσόντων, µοριοδότησης αυτών και στη συνέχεια γραπτές εξετάσεις από τις οποίες θα προκύψει η βαθµολογία.

Το σύστηµα ονοµάζεται «Προκήρυξη πλήρωσης µε Μεικτό Σύστηµα Αντικειµενικών Κριτηρίων (Μόρια) και Αξιολόγησης Ειδικότερων Προσόντων» και αναλυτικότερα αφορά την πλήρωση:

8 θέσεων του Κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού Οικονοµικού

54 θέσεων του Κλάδου ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών

60 θέσεων του Κλάδου ΠΕ3 Πληροφορικής

56 θέσεων του Κλάδου ΠΕ7 Μεταφραστών – ∆ιερµηνέων – Ακροατών, εκ των οποίων 5 αγγλικής, 4 γαλλικής, 3 γερµανικής, 2 ισπανικής, 2 ιταλικής, 5 αραβικής, 3 βουλγαρικής, 2 εβραϊκής, 4 µακεδονικής (νοτιοσλαβικής), 3 ρωσικής και 23 τουρκικής.

2 θέσεων του Κλάδου ΠΕ9 Ψυχολόγων  20 θέσεων του Κλάδου ΤΕ3 Πληροφορικής

2 θέσεων του Κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών- Γραφιστών

3 θέσεων του Κλάδου ΤΕ6 Μηχανικών Ειδικότητας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού

61 θέσεων του Κλάδου ∆Ε7 Μεταφραστών – ∆ιερµηνέων – Ακροατών µε γνώσεις αλβανικής (9), αραβικής (14), εβραϊκής (2), κινεζικής (4), ρωσικής (2), τουρκικής (28) και φαρσί (2).

3 θέσεων του Κλάδου ∆Ε9 Οδηγών

33 θέσεων του Κλάδου ∆Ε11 Φυλάκων – Νυκτοφυλάκων

[the_ad id=”493520″]

Τα προσόντα
Οι υποψήφιοι των κατηγοριών Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης πρέπει να έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1984 έως και 1998 και οι υποψήφιοι ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης τα έτη 1989 έως και 1998. Πρέπει να είναι Ελληνες και Ελληνίδες πολίτες και αν έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση, θα πρέπει να έχουν παρέλθει πέντε έτη από την απόκτησή της.

Οσοι έχουν υπηρετήσει στις Ειδικές ∆υνάµεις ή στην Προεδρική Φρουρά ενισχύονται στον κλάδο ∆Ε Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων µε 200 µόρια

Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι οµογενείς και οµογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ιµβρο και Τένεδο και οµογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται µε άλλους τρόπους. Οι άνδρες κατά τον χρόνο διορισµού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές. Μάλιστα όσοι έχουν υπηρετήσει στις Ειδικές ∆υνάµεις ή στην Προεδρική Φρουρά ενισχύονται στον κλάδο ∆Ε Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων µε 200 µόρια. Ανάλογα µε τον κλάδο, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τίτλους σπουδών και µεταπτυχιακά, ενώ απαιτούνται άριστη γνωση αγγλικών και γνώση χειρισµού ΗΥ και µοριοδοτούνται οι γνώσεις πρόσθετων ξένων γλωσσών. Για τις πενήντα τέσσερις θέσεις του Κλάδου ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών, µοριοδοτούνται πτυχίο οποιουδήποτε τµήµατος ελληνικού ΑΕΙ ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Όσο για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, το σχετικό υπόδειγµα θα βρίσκεται αναρτηµένο από 19/2 στο ∆ιαδίκτυο στην ιστοσελίδα της ΕΥΠ (www.nis.gr), στον υπερσύνδεσµο της ιστοσελίδας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.yptp. gr) και αλλού. Η εκτυπωµένη µορφή της αίτησης µαζί µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν ταχυδροµικά και στον φάκελο να γραφτεί: ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Υ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ…
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο… Ταχυδροµική Θυρίδα 14389, Αθήνα Τ.Κ. 11510

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών αρχίζει την 25η Φεβρουαρίου 2019 και λήγει την 12η Μαρτίου 2019. Από την ώρα που συγκεντρωθούν οι φάκελοι ξεκινά η διαδικασία από την Τριµελή Επιτροπή Ελέγχου που αξιολογεί και µοριοδοτεί τα αντικειµενικά κριτήρια προκειµένου να ακολουθήσουν γραπτές εξετάσεις

Ναυαγοσώστης έσωσε 10χρονο κοριτσάκι στην Κρήτη
Ανακοίνωση Σάμπυ Μιωνή: Δεν γνώριζε μόνο ο Παππάς για το παραδικαστικό! Κάποιοι θα χάσουν τον ύπνο τους…
Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Θεολόγος»- Ταλαιπωρία για 687 επιβάτες
Σεισμός στη Χαλκίδα 3,8 Ρίχτερ
Μετρό: Αυτοί είναι οι 3 νέοι σταθμοί που θα τεθούν σε λειτουργία την Τρίτη
Ανησυχία στην Καστοριά! Στα 22 τα θετικά κρούσματα – Τα 3 είναι «ορφανά»