Αθήνα

19 oC

ελαφρές νεφώσεις

ΑΣΕΠ: Έτσι θα γίνει ο διορισμός 8.166 ατόμων στους δήμους

Στην τελική ευθεία για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 3Κ/2018 για τον διορισμό 8.166 ατόμων στους δήμους, μπαίνει το ΑΣΕΠ.

Στην τελική ευθεία για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 3Κ/2018 για τον διορισμό 8.166 ατόμων στους δήμους, μπαίνει το ΑΣΕΠ.

Η διαδικασία για την έκδοση των αποτελεσμάτων έχει ως εξής:

(1) Τελικός έλεγχος για "μηδέν μεταβολές" (αλλαγές) με την εισαγωγή και του τελευταίου διοριστέου υποψηφίου (8.166)

(2) Δημιουργία τριών πινάκων που θα δημοσιοποιηθούν στο σύνολό τους

(3) Δημιουργία πίνακα απορριπτέων. Σε αυτόν περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι υποψήφιοι με έλλειψη παραβόλου και τίτλου σπουδών

(4) Πίνακας 8.166 διοριστέων με φορέα διορισμού, στοιχεία ταυτότητας, αριθμός μορίων, θέση στον πίνακα κατάταξης, βαθμίδα εκπαίδευσης, ειδικότητα

(5) Πίνακας κατάταξης όλων των υποψηφίων που ελέγχθηκαν από το ΑΣΕΠ. Από τον πίνακα αυτόν θα αντληθούν επιλαχόντες με σειρά προτεραιότητας, στην περίπτωση που κάποιος από τους διοριστέους αρνηθεί τη θέση

(6) Δημιουργία αρχείων excell -πάνω από 300- από τη Μηχανοργάνωση του ΑΣΕΠ, με "πλήρη παραμετροποίηση"

(7) Δημοσιοποίηση των excell στο site του ΑΣΕΠ

(8) Η αναζήτηση του ονόματος ενός υποψηφίου θα γίνεται και με χρήση αριθμού αστυνομικής ταυτότητας (μηχανή αναζήτησης).

(9) Τα αποτελέσματα θα εκδοθούν ανά βαθμίδα εκπαίδευσης για να μην πέσει το σύστημα.

Η διαδικασία διορισμού
  • Το υπουργείο Εσωτερικών δημοσιεύει απόφαση κατανομής θέσεων για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ
  • Για τις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ δεν απαιτείται απόφαση κατανομής, όπως ορίζει το άρθρο 7 του νόμου 4368/2016
  • Οι δήμοι οφείλουν να δημοσιεύσουν τις ατομικές πράξεις διορισμού των επιτυχόντων εντός 3 μηνών. Η μη τήρηση της προσθεσμίας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα
  • Οι οριστικά διοριστέτοι θα κληθούν από τους φορείς πρόσληψης να καταθέσουν (εκ νέου) τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τις ιδιότητές τους ("δικαιολογητικά διορισμού/πρόσληψης")
  • Οι φορείς υποδοχής ασκούν αυτεπάγγελτο έλεγχο σε ορισμένα δικαιολογητικά των επιτυχόντων
  • Οι διοριστέτοι καταθέτουν "Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων της παρούσας προκήρυξης, δεν κατείχαν θέση τακτικού υπαλλήλου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμίδας, και των Ανεξαρτήτων Αρχών κατόπιν διορισμού τους με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, ή αν κατείχαν, ότι είχε παρέλθει κατά την ανωτέρω ημερομηνία πενταετία από το διορισμό τους"
  • Μετά την έκδοση της πράξης διορισμού, ο οικείος φορέας υποχρεούται να αποστείλει στο ΑΣΕΠ αντίγραφο της σχετικής πράξης ανάληψης υπηρεσίας

Σημαντικό 1: Τα παραπάνω βήματα αφορούν και τους προσωρινά διοριστέους της προκήρυξης, οι οποίοι κατ΄ εξαίρεση έχουν, ήδη, αναλάβει υπηρεσία σε δήμους.

Σημαντικό 2: Σε αρκετές περιπτώσεις είναι πιθανό να υπάρξουν... καραμπόλες. Δηλαδή, ο δήμος όπου έχει διοριστεί προσωρινά ένας υποψήφιος να μην έχει σχέση με τον δήμο όπου θα καταλήξει ως οριστικά διοριστέος.

Πηγή: Workenter.gr

Send this to a friend