• Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου
  • 18:16

Αθήνα

15 oC

ελαφρές νεφώσεις

Έρχονται προσλήψεις 1.125 συμβασιούχων στους ΟΤΑ

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα προχωρήσουν σε 1.125 προσλήψεις συμβασιούχων με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα προχωρήσουν σε 1.125 προσλήψεις συμβασιούχων με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.

Με βάση την απόφαση για την πρόσληψη συμβασιούχων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ Α' βαθμού, η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με το αρ.21 του ν.2190/1994 και το αρ.9 του ν.3812/2009, όπως ισχύουν, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες.

Από την απόφαση προκαλεί δαπάνη ποσού 10.550.250,00 € περίπου, σε βάρος των προϋπολογισμών των Φορέων, η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που αυτοί εισπράττουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.
Send this to a friend