Αθήνα

9 oC

αραιές νεφώσεις

Μόνιμοι υπάλληλοι στα ΚΕΠ – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού προχωρούν τα ΚΕΠ και αναμένεται η αποστολή του φακέλου στο ΑΣΕΠ, όπου θα εξειδικεύονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσληψης.

Σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού προχωρούν τα ΚΕΠ και αναμένεται η αποστολή του φακέλου στο ΑΣΕΠ, όπου θα εξειδικεύονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσληψης.

Σημειώστε τα εξής:

  • Γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία και απολυτήρια για προσλήψεις στα ΚΕΠ
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο
  • Γνώση ξένων γλωσσών (επιπρόσθετη μοριοδότηση για γνώση πέραν της μίας)
  • Εμπειρία. Προβλέπεται ειδική εμπειρία 15 μορίων ανά μήνα έως 60 μήνες και απλή εμπειρία (7 μόρια ανά μήνα έως 84 μήνες)
  • Πιστοποιημένη γνώσης γραφής braille ή της νοηματικής γλώσσας για την διεκδίκηση ορισμένων θέσεων

Όσοι επιλεγούν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι απαραίτητη η 5ετή παραμονή στη θέση πρόσληψης.

Από ποια προϋπηρεσία τα μόρια της απλής εμπειρίας

Εν αναμονή της έκδοσης της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποσπάσουν πολύτιμα μόρια απλής εμπειρίας, (7 μόρια ανά μήνα), εφόσον έχουν προϋπηρεσία σε:

  • Εξυπηρέτηση πελατών
  • Ρεσεψιόν, υποδοχή
  • Γραμματειακή υποστήριξη
  • Τηλεφωνικό κέντρο

(-) Είναι σαφές ότι η ειδική εμπειρία (15 μόρια ανά μήνα) αφορά μόνο όσους έχουν κάνει συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε ΚΕΠ με την ειδικότητα ΔΥΠ.

Προσοχή: Θα πρέπει με απόλυτη ευκρίνεια να αναφέρεται (στη βεβαίωση προϋπηρεσίας, στη σύμβαση ή στους κωδικούς ΙΚΑ) το είδος της υπηρεσίας.

Περισσότερα θέματα για προσλήψεις, προκηρύξεις και γενικότερα θέματα εργασίας στο Workenter

Send this to a friend