Αθήνα

18 oC

σποραδικές νεφώσεις

Προκήρυξη για 42 μόνιμες θέσεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών-Δεκτά όλα τα πτυχία

Προκήρυξη για τις 42 μόνιμες θέσεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Για τις 19 θέσεις αίτηση μπορούν να καταθέσουν όλοι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ανεξάρτητα από τον τίτλο σπουδών που διαθέτουν. 

Διαβάστε τι προβλέπει η προκήρυξη στο workenter.gr