Αθήνα

13 oC

ασθενείς βροχοπτώσεις

Δώρο Χριστουγέννων: Ποιοι το δικαιούνται και πότε πληρώνεται - Δείτε με ένα κλικ πόσα χρήματα θα πάρετε

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και τόσο οι εργαζόμενοι όσοι και οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ τον Δεκέμβριο θα λάβουν το προβλεπόμενο δώρο Χριστουγέννων.

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και τόσο οι εργαζόμενοι όσοι και οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ τον Δεκέμβριο θα λάβουν το προβλεπόμενο δώρο Χριστουγέννων.

Για τους ανέργους του ΟΑΕΔ το δώρο τους ισούται με ένα ολόκληρο επίδομα ανεργίας, εφόσον το λάμβαναν από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, 360 ευρώ και αναμένεται να καταβληθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου.

Σε περίπτωση που έπαιρναν επίδομα για διάστημα μικρότερο από το παραπάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

Στον ιδιωτικό τομέα για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Αν η σχέση εργασίας είχε διάρκεια χωρίς διακοπή από 1η Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους δικαιούνται ολόκληρο το δώρο που είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα θα λάβουν τμήμα του δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.

Ειδικότερα, 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια -ανάλογα με το πώς αμείβονται- για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου. Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (π.χ. με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια).

Υπολογίστε το Δώρο Χριστουγέννων με την online εφαρμογή του έχει δημιουργήσει το ΚΕ.Π.Ε.Α. 

Send this to a friend