• Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου
  • 13:42

Αθήνα

10 oC

αραιές νεφώσεις

EΛΛΑΚΤΩΡ: Τα πρόσωπα που προτείνουν οι Μπόμπολας και Κούτρας για το νέο ΔΣ

Ο σχεδιασμός της επόμενης ημέρας από την πλευρά Μπόμπολα στη βάση του πλάνου της λειτουργικής αναδιάρθρωσης φαίνεται πως έχει δρομολογηθεί.

Έτσι, τον άμεσο διορισμό του κ. Χρήστου Γκλαβάνη, της κας Παναγιώτας Ιπλιξιάν και του κ. Μαρκ Ραχωβίδη, από το από το Διοικητικό Συμβούλιο της  ΕΛΛΑΚΤΩΡ  , σε αντικατάσταση των τριών παραιτηθέντων μελών του, θα στηρίξουν οι κ.κ. Δημήτριος Κούτρας και Λεωνίδας Μπόμπολας όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

Όπως σημειώνουν, μετά το διορισμό των ανωτέρω μελών από το ΔΣ,  κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελλάκτωρ, θα προτείνουν την εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Ανδρεόπουλου και Λάμπρου Παπακωνσταντίνου σε αντικατάσταση των κ.κ. Αναστάσιου και Δημητρίου Καλλιτσάντση, με αποτέλεσμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελλάκτωρ, κατόπιν των ανωτέρω εταιρικών πράξεων  να διαμορφωθεί ως εξής:

1. Χρήστος Γκλαβάνης του Μιχαήλ, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

2. Δημήτριος Κούτρας του Αθανασίου, ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος

3. Λεωνίδας Μπόμπολας του Γεωργίου, ως Διευθύνων Σύμβουλο, Εκτελεστικό Μέλος

4. Άγγελος Γιόκαρης του Χρήστου, ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

5. Εδουάρδος Σαραντόπουλος του Κωνσταντίνου, ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

6. Θεόδωρος Πανταλάκης του Νικολάου, ως Ανεξάρτητο, Μη- Εκτελεστικό Μέλος

7. Παναγιώτα Ιπλιξιάν του Σπυρίδωνα, ως Ανεξάρτητο, Μη- Εκτελεστικό Μέλος και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

8. Μαρκ Ραχωβίδης του Σάββα, ως Ανεξάρτητο, Μη- Εκτελεστικό Μέλος

9. Κωνσταντίνος Ανδρεόπουλος του Ιωάννη, ως Ανεξάρτητο, Μη- Εκτελεστικό Μέλος

10. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου του  Ιωάννη, ως Ανεξάρτητο, Μη- Εκτελεστικό Μέλος

Όπως σημειώνουν οι κ.κ. Κούτρας και Μπόμπολας, "για το σκοπό αυτό, αναφορικά με το θέμα 13 της Αναθεωρημένης Ημερήσιας Διάταξης της επερχόμενης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ ζητούμε από τους Μετόχους να ψηφίσουν στις 25 Ιουλίου 2018 "ΥΠΕΡ" της παραπάνω πρότασης".

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα των νέων μελών:

Ο κ. Χρήστος Γκλαβάνης εργάστηκε για περισσότερα από 30 χρόνια στην Ernst & Young, ενώ διατέλεσε, μεταξύ άλλων, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Ernst & Young για την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέλος του συμβουλίου για την περιοχή  EMEIA (Ευρώπη, Μ. Ανατολή, Ινδία, Αφρική) καθώς και μέλος του EY Global council. Έχει επίσης διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), καθώς και άλλων εισηγμένων ελληνικών εταιρειών. Είναι μέλος του Institute of Chartered Accounts of England & Wales.

Ο κ. Κωσταντίνος Ανδρεόπουλος είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), στην οποία έχει διατελέσει Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΕΤΕπ και Διευθυντής Νομικών Θεμάτων σε παγκόσμια κλίμακα. Πριν την ενασχόλησή του με την ΕΤΕπ, ο κ. Ανδρεόπουλος απασχολήθηκε στο νομικό γραφείο Baker & Mackenzie στη Νέα Υόρκη, καθώς και στη Monsanto Europe SA ως Assistant European Counsel. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές (LL.M) στο Yale Law School. Κατέχει επίσης διδακτορικό τίτλο (LL.D) από το Albert – Ludwig Universitat, Freiburg im Breisgau (Γερμανία).

Η κ. Παναγιώτα Ιπλιξιάν έχει διατελέσει Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικών τραπεζών, έχει οριστεί ως εκπρόσωπος του ΤΧΣ και έχει προεδρεύσει ή είναι μέλος επιτροπών Κινδύνου, Ελέγχου, Αμοιβών, Διορισμών και Στρατηγικής. Η ευρεία εμπειρία της στον τραπεζικό τομέα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 10 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες σε εκτελεστικούς ρόλους που αφορούσαν την Κανονιστική Συμμόρφωση, τον Εταιρικό Σχεδιασμό και την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου είναι Chief Investment Officer στην Virtus International Partners LP, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη. Αποτέλεσε συνιδρυτή του Ομίλου Π&Κ, ενός από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στην ευρύτερη περιοχή. Έχει επίσης διατελέσει Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στη Γενική Τράπεζα, συνδράμοντας στην αναδιάρθρωση της, Γενικός Διευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς καθώς και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς Χρηματιστηριακή. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA από το INSEAD καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου MSc Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό  Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ο κ. Mark Ραχωβίδης είναι Πρόεδρος της Euromines, του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Μεταλλευτικών Βιομηχανιών. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στους φυσικούς πόρους ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος στη Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και αλλού. Έχει επίσης υπηρετήσει για 11 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού και προπτυχιακού τίτλου και πτυχίου από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ομιλεί ως μητρική γλώσσα την αγγλική και έχει επάρκεια στην ελληνική.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι κ.κ. Κούτρας και Μπόμπολας, "η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως θα διαμορφωθεί κατόπιν των ανωτέρω, με έξι ανεξάρτητους βάσει των προτύπων της διεθνούς βέλτιστης πρακτικής και τέσσερις εκτελεστικούς, συνδυάζει πρόσωπα με ηγετικές ικανότητες και δεξιότητες επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής διοίκησης, με εκτεταμένη διεθνή εμπειρία σε θέματα νομικής, κανονιστικής και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, καθώς και σε θέματα διαχείρισης κινδύνου και αναδιαρθρώσεων. Θεωρούμε ότι άτομα με τέτοιες δεξιότητες και προσόντα ικανοποιούν τις απαιτητικές και εξελισσόμενες επιχειρηματικές ανάγκες του μεγαλύτερου κατασκευαστικού ομίλου στην Ελλάδα".

Υπενθυμίζεται ότι, όπως γνωστοποιήθηκε με ανακοίνωση σήμερα το απόγευμα, την παραίτησή τους από ΔΣ της εισηγμένης υπέβαλαν οι κ.κ. Ιωάννης Τζιβέλης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μη εκτελεστικό Μέλος, Μαρία Μπόμπολα, μη εκτελεστικό Μέλος, και Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης, Ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό Μέλος.

Send this to a friend