Αθήνα

24 oC

αίθριος καιρός

ΕΣΠΑ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Εν αναμονή Νέων Δράσεων, όλες οι τελευταίες πληροφορίες

Η Προγραμματική Συμφωνία ΕΣΠΑ 2014-2020 μπαίνει δυναμικά στη τελευταία φάση της. Ενόψει εκλογών το Υπουργείο Ανάπτυξης επισπεύδει τις διαδικασίες και θα προχωρήσει στην ανακοίνωση μιας σειράς νέων δράσεων τις οποίες και σας παρουσιάζουμε με τα βασικά τους στοιχεία.

Η Προγραμματική Συμφωνία ΕΣΠΑ 2014-2020 μπαίνει δυναμικά στη τελευταία φάση της. Ενόψει εκλογών το Υπουργείο Ανάπτυξης επισπεύδει τις διαδικασίες και θα προχωρήσει στην ανακοίνωση μιας σειράς νέων δράσεων τις οποίες και σας παρουσιάζουμε με τα βασικά τους στοιχεία.

ΓΡΑΦΕΙ Ο Νίκος Κακογιάννης

«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα σε ποσά Δημόσιας Δαπάνης Προγράμματα που έχει προκηρύξει ποτέ το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η δημόσια δαπάνη θα ανέρχεται στο ύψος των 450 εκατομμυρίων ευρώ ενώ το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται από 50% έως 65%, που συνεπάγεται ότι όσες επιχειρήσεις υπαχθούν θα μπορούν να λάβουν από 13.000 έως 130.000 ευρώ. Για την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερομένων θα δοθεί περιθώριο ενός μήνα για την εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.

Ποιους Αφορά: Το πρόγραμμα αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας:

o Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων.

o Ενέργεια.

o Εφοδιαστική Αλυσίδα.

o Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ).

o Περιβάλλον.

o Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

o Υγεία.

o Υλικά – Κατασκευές.

Κριτήρια αξιολόγησης

Ως κριτήριο για την υπαγωγή στο πρόγραμμα ορίζεται ότι η επιχείρηση θα πρέπει να έχει δύο τουλάχιστον Ετήσιες Μονάδες Μισθωτής Εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου, να έχει κλείσει τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και να διαθέτει τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης. Επίσης θα λαμβάνονται υπόψη τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, η εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής στο επενδυτικό σχέδιο, οι διακρίσεις – βραβεύσεις της επιχείρησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

* Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Εξοικονόμηση Ενέργειας

* Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων

* Τεχνικές Μελέτες

* Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου

* Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Η δεύτερη μεγάλη δράση η οποία αναμένεται είναι η:

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση»

Επιχορήγηση έως και 75.000 ευρώ μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις του εμπορίου της εστίασης και της ιδιωτικής εκπαίδευσης που θα υπαχθούν στο νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση».

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια ύψους από 10.000 έως 150.000 ευρώ με το ποσοστό της επιδότησης να διαμορφώνεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι το πρώτο που εστιάζει στους τομείς που προαναφέρθηκαν. Ο προϋπολογισμός του (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ και είναι κατανεμημένος ανά 20 εκατ. ευρώ για κάθε τομέα.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

- στο λιανικό εμπόριο

- στην παροχή υπηρεσιών εστίασης

- στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, γενικής, τεχνικής, επαγγελματικής)

- στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις, δηλαδή το περιεχόμενο των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων που επιδοτηθούν, θα πρέπει να σχετίζονται να με την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς της α) κατανάλωσης ενέργειας, β) χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) γ) υγιεινής και ασφάλειας και της δ) τυποποίησης - πιστοποίησης.

Τα προγράμματα ΕΣΠΑ είναι μια διαγωνιστική διαδικασία. Η πολυετής εμπειρία μας, μας έχει δείξει ότι εγκρίνονται συνήθως από 20% έως και 40% των εταιρειών που καταθέτουν επενδυτικό σχέδιο προς επιδότηση.

Η επιλογή του σωστού συμβούλου συμβάλει στην ουσιαστική αύξηση των πιθανοτήτων έγκρισης της πρότασης σας. Στην αγορά έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να επικαλούνται γνώσεις και ικανότητα σωστής ανάπτυξης επενδυτικών σχεδίων για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα επαγγελματίες και μη καταρτισμένοι με το αντικείμενο ,αλλά με μια επιφανειακή προσέγγιση και άγνοια του αντικειμένου.

Η επιλογή του σωστού επενδυτικού συμβούλου αποτελεί το πρώτο βήμα για την επιτυχή υποβολή της πρότασης σας. Η ResNovae ( www.resnovae.gr )αποτελεί μια καταξιωμένη εταιρεία συμβούλων με:

* Πιστοποίηση των Παρεχόμενων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της

* Εξειδικευμένα Στελέχη με πολυετή εμπειρία

* Πελατολόγιο άνω των 400 πελατών και εγκεκριμένες ενισχύσεις εταιρειών άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ σε δράσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

* Ποσοστό επιτυχίας σε δράσεις του ΕΣΠΑ άνω του 80%.

Για την έγκαιρη και άρτια προετοιμασία της πρότασης σας ζητήστε ένα τηλεφωνικό ραντεβού, skype meeting ή συνάντηση στην εταιρεία μας για μια δωρεάν προαξιολόγηση των πιθανοτήτων έγκρισης σας.

Dr. Νικόλαος Χρ. Κακογιάννης

Mail: [email protected]

Tel: 2102718306 & 2117705166 Site: www.resnovae.gr

Send this to a friend