Αθήνα

12 oC

ελαφρές νεφώσεις

Όλες οι αλλαγές που φέρνει ο νόμος 4611/2019 στις συντάξεις χηρείας

«Νέα πνοή» στις συντάξεις χηρείας τόσο με την αύξηση των ποσοστών συνταξιοδότησης όσο και με την αύξηση των δικαιούχων σύνταξης έχει δώσει ο Ν. 4611/2019.

«Νέα πνοή» στις συντάξεις χηρείας τόσο με την αύξηση των ποσοστών συνταξιοδότησης όσο και με την αύξηση των δικαιούχων σύνταξης έχει δώσει ο Ν. 4611/2019.

Γράφει η Χαρά Ευθυμίου, Δικηγόρος Αθηνών - Εξειδικευμένη σε ζητήματα Κοινωνικοασφαλιστικου και Διοικητικού Δικαίου

Με τον νόμο 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής  Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές  Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε  τον Μάιο του τρέχοντος έτους απο τη Βουλή επήλθαν σαρωτικές μεν, ευμενέστατες δε αλλαγές στις συντάξεις χηρείας τις οποίες πάνω κάτω οι περισσότεροι εξ’ ημών έχουμε ακούσει και γνωρίζουμε. Μία από τις αλλαγές, ωστόσο, που δεν δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα από τα μέσα επικοινωνίας, αλλά είναι σπουδαία και σημαντική είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα στο ενήλικο τέκνο του θανόντος να λάβει μέρος της σύνταξής του, εφόσον πληροί αποκλειστικά και μόνο δύο προϋποθέσεις:

1. Το τέκνο είναι άγαμο και
2. Το τέκνο δεν έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του

Η τόσο οικεία σε όλους μας προϋπόθεση της «φοίτησης σε σχολή» δεν ισχύει πια, καθότι καταργήθηκε. Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι η διαδικασία συνταξιοδότησης, όπως του επιζώντος συζύγου, έτσι και του τέκνου δεν κινείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία, ακόμη κι αν η υπηρεσία γνωρίζει ότι υπάρχει τέκνο που καλύπτει τις προϋποθέσεις του νόμου για τη λήψη συνταξης, αλλά θα πρέπει να κατατεθεί σχετική αίτηση από τον ενδιαφερόμενο - δικαιούχο στον φορέα μαζί με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Το ύψος της καταβαλλόμενης συντάξεως ανέρχεται στο 25% της σύνταξης του θανόντος.

Περαιτέρω με το με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.80000/οικ.27156/854/19.6.2019 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ διευκρινίστηκε ότι άγαμα θεωρούνται και τα τέκνα που είναι διαζευγμένα, αρκεί να μην έχουν τελέσει άλλο γάμο και να μην έχουν υπερβεί το 24ο έτος της ηλικίας τους.  Επομένως, και αυτή η κατηγορία ενήλικων τέκνων δικαιούται μέρος της σύνταξης του θανόντος γονέα.

Η σύνταξη διακόπτεται με τη συμπλήρωση του 24ου έτους του ενήλικου τέκνου. Η μόνη περίπτωση κατά την οποία η σύνταξη εξακολουθεί να καταβάλλεται στα τέκνα και μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου εκ του νόμου ορίου (24ο έτος της ηλικίας τους) είναι αυτή κατά την οποία κατά το 2χρόνο θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου τα τέκνα είναι άγαμα και ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία και η ανικανότητά τους αυτή επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Συνοψίζοντας διαφαίνεται ότι ο Ν. 4611/2019 έδωσε «νέα πνοή» στις συντάξεις χηρείας τόσο με την αύξηση των ποσοστών συνταξιοδότησης όσο και με την αύξηση των δικαιούχων σύνταξης. Όποιος ανήκει στην ως άνω
περιγραφείσα κατηγορία (ενήλικο τέκνο θανόντος - ηλικίας έως 24 ετών - άγαμος) καλό θα ήταν να σπεύσει να καταθέσει σχετικό αίτημα συνταξιοδότησης, μιας και ο Νόμος είναι σε ισχύ ήδη από τις 22.5.2019. Το ποσό της σύνταξης που θα χορηθεί - κατά κανόνα - δεν επηρεάζεται από το εάν εργάζεται, αυτοαπασχολείται ή συνταξιοδοτείται από άλλη πηγή το ενήλικο τέκνο. Συνεπώς, η ανεργία – κατά κανόνα – δεν συνιστά προϋπόθεση συνταξιοδότησης.

Send this to a friend