Αθήνα

27 oC

σποραδικές νεφώσεις

Hottest

Ενημέρωση σε…fast-forward!

Μαργαρίτα Παπανδρέου: Χώρισε η κόρη του πρώην πρωθυπουργού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα γίνει το Ελληνικό σύμφωνα με τη Lamda Development

Το πλάνο της για την αξιοποίηση του Ελληνικού έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία Lamda Development. 

Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι για την αξιοποίηση ολόκληρης της περιοχής που περιλαμβάνεται στη σύμβαση παραχώρησης, κατά τα επόμενα 25 έτη, θα απαιτηθούν συνολικές επενδύσεις ύψους €7 δισ. Εξ αυτών για την πρώτη πενταετία, ο Όμιλος έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει, η ίδια ή μέσω συνεργασιών/συμφωνιών με τρίτους επενδύσεις ύψους €1,5 δισ. Για τη χρονική περίοδο μετά τη λήξη της πρώτης πενταετίας και μέχρι τα 25 έτη, η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι θα απαιτηθούν ενδεικτικά κεφάλαια ύψους €5,5 δισ., για την υλοποίηση επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν μέσω σύναψης συνεργασιών / συμφωνιών με τρίτα μέρη.

Αξίζει να επισημανθεί ότι, λαμβανομένου υπόψη και του Τιμήματος των €915 εκατ. για την εξαγορά της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., το σύνολο των κεφαλαίων που θα απαιτηθούν μέχρι την ολοκλήρωση της αξιοποίησης του Ακινήτου εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα €8 δισ. Με βάση τη Σύμβαση, η Εταιρία έχει δεσμευτεί να πραγματοποιήσει μέσω της HGI (με την ίδια την Εταιρία να παραμένει εγγυήτρια στη Σύμβαση) την Επενδυτική Υποχρέωση ύψους €4,6 δισ., προσδιορίζοντας η ίδια τον σχεδιασμό της αξιοποίησης του Ακινήτου στο πλαίσιο του Σ.Ο.Α.

Το χρονοδιάγραμμα αξιοποίησης του Ακινήτου εκτείνεται συνολικά σε 25 έτη.

Ο σχεδιασμός του Ομίλου για την αξιοποίηση του Ακινήτου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

· 10.800 περίπου κατοικίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες επιτρεπόμενες χρήσεις και υπολογίζοντας ένα μέσο μέγεθος κατοικίας 110 τ.μ. Στις εν λόγω κατοικίες περιλαμβάνονται τα ακόλουθα ψηλά κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης: α) πύργος/συγκρότημα κατοικιών και μεικτών χρήσεων πλησίον του Μητροπολιτικού Πάρκου και β) πύργος κατοικιών στη μαρίνα.

· 1.000 περίπου δωμάτια 3 ξενοδοχείων, χωρίς να περιλαμβάνεται το ξενοδοχείο του IRC. Τα εν λόγω ξενοδοχεία αφορούν σε: α) πύργο ξενοδοχείου και λοιπών χρήσεων 600 δωματίων περίπου στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης που αποτελεί ψηλό κτίριο ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, β) πολυτελές ξενοδοχείο (5 αστέρων) 270 δωματίων περίπου στη μαρίνα και γ) παραθαλάσσιο πολυτελές ξενοδοχείο 170 δωματίων περίπου.

· 2 εμπορικά κέντρα.

· Μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις στα οποία περιλαμβάνεται ένα πολυδύναμο κέντρο πολλαπλών λειτουργιών και εκδηλώσεων με πύργο παρατήρησης που αποτελεί ψηλό κτίριο ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, ένα ενυδρείο – ερευνητικό κέντρο και ένα ιατρικό κέντρο.

· Λοιπές χρήσεις γραφείων και εμπορίου στις οποίες περιλαμβάνεται ένας πύργος γραφείων και λοιπών χρήσεων (μεικτής χρήσης) στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης που αποτελεί ψηλό κτίριο ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης.

· Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής, κοινόχρηστους χώρους και λοιπά έργα υποδομής.

Ο ανωτέρω σχεδιασμός του Ομίλου δύναται να διαφοροποιηθεί αφού ληφθούν υπόψη η ανάπτυξη του Ακινήτου, όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά την πρώτη πενταετία και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς (σε βάθος της 25ετίας).

Σύμφωνα με την Εταιρία, η συνολική αξία που θα δημιουργηθεί από τις επενδύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια αξιοποίησης του Ακινήτου, εκτιμάται ότι θα προέλθει κατά 58% από πωλήσεις κατοικιών13, κατά 8% από την αποτίμηση των δύο εμπορικών κέντρων μετά την ολοκλήρωση και τη λειτουργία τους, κατά 6% από την αποτίμηση των ξενοδοχείων μετά την ολοκλήρωσή τους και κατά 28% από τη λειτουργική εκμετάλλευση ή πώληση λοιπών ακινήτων (περιλαμβανομένης και της προεξόφλησης μελλοντικών εσόδων του IRC).

Πρόθεση της LAMDA για την αξιοποίηση του Ακινήτου ως ανωτέρω είναι να επιδιώξει την σύναψη στρατηγικών συνεργασιών / συμφωνιών με τρίτα μέρη (ενδεικτικά κοινοπραξίες, πλειοψηφικές ή/ και μειοψηφικές συμμετοχές σε επιμέρους αναπτύξεις, παραχωρήσεις εκμετάλλευσης), με εξαίρεση την υλοποίηση των 2 εμπορικών κέντρων η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά κύριο λόγο από τον Όμιλο.

Επενδύσεις πρώτης πενταετίας

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Ομίλου για την αξιοποίηση του Ακινήτου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης, τμήματος του Πολεοδομικού Κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης καθώς και σε ένα σημαντικό τμήμα του Μητροπολιτικού Πάρκου, το οποίο θα συνδέει το παραλιακό μέτωπο με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Βασικός στρατηγικός στόχος για την πρώτη πενταετία είναι να υλοποιηθούν εγκαταστάσεις που θα δημιουργήσουν ένα ελκυστικό περιβάλλον για την ευρύτερη τοπική κοινότητα και τους επισκέπτες, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσουν την αναγνωρησιμότητα του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά στη διεθνή κοινότητα. Περαιτέρω, η επενδυτική στρατηγική στοχεύει στη δημιουργία προτύπων αστικής ανάπτυξης, ήδη από τα πρώτα χρόνια αξιοποίησης του Ακινήτου.

Οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις εντός της πρώτης πενταετίας έχουν ως εξής:

· Υλοποίηση της ζώνης ανάπτυξης «Γειτονιά Ενυδρείου Αγίου Κοσμά» στην οποία περιλαμβάνονται χρήσεις τουρισμού αναψυχής με μέγιστη εκτιμώμενη επιφάνεια δόμησης περίπου 24.600 τ.μ. τα οποία αφορούν στην κατασκευή ενός παραθαλάσσιου πολυτελούς ξενοδοχείου (5 αστέρων) 170 περίπου δωματίων. Επιπλέον σχεδιάζεται η υλοποίηση ενός ενυδρείου-κέντρου θαλασσίων ερευνών, μέγιστης εκτιμώμενης επιφάνειας περίπου 7.900 τ.μ. στο οποίο θα αναπτυχθούν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

· Υλοποίηση τμήματος της ζώνης ανάπτυξης «Γειτονιά Μαρίνας Αγίου Κοσμά» συνολικής επιφανείας 334.854,75 τ.μ. με συνολική επιτρεπόμενη δόμηση περίπου 67.000 τ.μ. με χρήσεις τουρισμού – αναψυχής. Ειδικότερα προβλέπεται η αναβάθμιση της υφιστάμενης μαρίνας του Αγίου Κοσμά 308 θέσεων ελλιμενισμού, καθώς και η ανάπτυξη εμπορικού κέντρου/καταστημάτων εκτιμώμενης δόμησης περίπου 30.000 τ.μ., στον χερσαίο χώρο της μαρίνας. Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη του εμπορικού κέντρου/καταστημάτων θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από την Αύξηση μέσω συμμετοχής της Εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρίας που θα ιδρυθεί για το σκοπό αυτό.

· Ανέγερση παραθαλάσσιου πύργου κατοικιών σε περιοχή με χρήσεις αμιγούς κατοικίας, που γειτνιάζει με τη «Γειτονιά Μαρίνας Αγίου Κοσμά», με επιτρεπόμενο ύψος έως 200 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας και μέγιστη εκτιμώμενη επιφάνεια δόμησης περίπου 45.000 τ.μ. Το κτίριο αυτό θα αποτελέσει τοπόσημο της περιοχής (Landmark) (πύργος κατοικιών στη μαρίνα).

· Ανέγερση παραθαλάσσιου οικισμού κατοικιών ήπιας δόμησης (μονοκατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών-διαμερισμάτων μέγιστου ύψους 11 μ.), σε περιοχή με χρήσεις αμιγούς κατοικίας, που γειτνιάζει με τη «Γειτονιά Ενυδρείου Αγίου Κοσμά», με μέγιστη εκτιμώμενη επιφάνεια δόμησης περίπου 43.500 τ.μ.

· Τμηματική ανέγερση συγκροτημάτων κατοικιών διαφόρων τύπων (κτίρια ύψους έως 50 μ., διαμερίσματα, κ.λπ.), εκτιμώμενης δόμησης περίπου 40.000 τ.μ. εντός της Πολεοδομικής Ενότητας Α-Π1 «Γειτονιά πρώην Ολυμπιακής Αεροπορίας».

Οι προαναφερθείσες οικιστικές αναπτύξεις εκτιμάται ότι θα ανέρχονται σε περίπου 800 κατοικίες /μονάδες.

· Ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του πολεοδομικού κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, πλησίον της στάσης μετρό «ΕΛΛΗΝΙΚΟ» και εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 72 χιλ. τ.μ. (η τελική επιφάνεια θα καθοριστεί κατά τη φάση σχεδιασμού με βάση τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και συνθήκες της αγοράς). Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη εμπορικού κέντρου θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από την Αύξηση μέσω συμμετοχής της Εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρίας που θα ιδρυθεί για το σκοπό αυτό.

· Υλοποίηση ενός σημαντικού τμήματος του Μητροπολιτικού Πάρκου με χρήσεις πρασίνου, αναψυχής, ελευθέρων χώρων, αθλητισμού, πολιτισμού, κοινωφελών λειτουργιών και πρότυπων αστικών υποδομών ως προς την λειτουργία τους. Οι αναπτύξεις εντός του μητροπολιτικού πάρκου πρασίνου που προβλέπεται να υλοποιηθούν εντός της πρώτης πενταετίας είναι οι εξής:

Αθλητικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν ενδεικτικά: ανοικτά προπονητήρια, κλειστά προπονητήρια, καθώς και κολυμβητικό συγκρότημα.
Μετατροπή της δεξαμενής της πρώην ολυμπιακής εγκατάστασης Κανόε Καγιάκ σε υδάτινο στοιχείο, και επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων κτιρίων.
Η αξιοποίηση του χαρακτηρισμένου ως νεότερου μνημείου κτιρίου του πρώην «Ανατολικού Αεροδρομίου Αθηνών» (κτίριο Saarinen) ως εκθεσιακού κέντρου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η μετατροπή των υπόστεγων της Πολεμικής Αεροπορίας που έχουν χαρακτηρισθεί ως μνημεία, σε μουσεία.
Χώροι εστίασης / αναψυχής

· Υλοποίηση λοιπών έργων υποδομής όπως η ανάπλαση και διαμόρφωση αμμώδους παραλίας σε μήκος 1 χλμ., λιμενικά έργα για τον εμπλουτισμό και προστασία των παραλιών, του τουριστικού καταφυγίου και της ναυταθλητικής εγκατάστασης, ειδικά έργα πρόσχωσης για την κατασκευή ενυδρείου, έργα προστασίας της εκβολής του ρέματος Τραχώνων, νέα χάραξη γραμμής Τραμ η οποία θα συνδέει το υφιστάμενο δίκτυο επί της παραλιακής λεωφόρου με το πολεοδομικό κέντρο επί της Λ. Βουλιαγμένης δια μέσου του Μητροπολιτικού Πάρκου, έργο παράκαμψης και υπογειοποίησης τμήματος της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος (έργο που θα επιτρέψει την ενοποίηση του μητροπολιτικού πάρκου με το παραλιακό μέτωπο), έργα ανασύστασης / διευθέτησης ρεμάτων, εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με σκοπό την άρδευση του Μητροπολιτικού Πάρκου και των λοιπών πράσινων κοινόχρηστων και ανοικτών χώρων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου, τα έργα προετοιμασίας του Ακινήτου και οι απαιτούμενες εργοταξιακές υποδομές καθώς και κατεδαφίσεις υφιστάμενων κτιρίων, εκτεταμένο Δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων και φυσικά το δίκτυο δρόμων και δικτύων που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των εγκαταστάσεων που αναμένεται να λειτουργήσουν εντός της πρώτης πενταετίας.

Τραπεζικός δανεισμός 

Όπως αναφέρεται, μέρος του ύψους των κεφαλαίων τα οποία θα επενδύσει ο Όμιλος μέσα στην πρώτη πενταετία για την αξιοποίηση του Ακινήτου αναμένεται να καλυφθεί μέσω τραπεζικού δανεισμού, οι βασικοί επιχειρηματικοί όροι του οποίου αναμένεται να περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα κατωτέρω.

Συγκεκριμένα, η Lamda, έχει καταρχήν συμφωνήσει υπό μορφή τελικών, μη υπογεγραμμένων, σχεδίων με τις τράπεζες «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» και «Τράπεζα Πειραιώς» τους βασικούς επιχειρηματικούς όρους, οι οποίοι προβλέπουν ότι ο εν λόγω τραπεζικός δανεισμός θα αφορά στα κάτωθι:

(α) τη χρηματοδότηση για την αξιοποίηση του Ακινήτου κατά την πρώτη πενταετία (Φάση Α), που θα περιλαμβάνει κυρίως την ενίσχυση της παραλιακής ζώνης, την ανάπτυξη συγκροτημάτων κατοικιών, εμπορικών χρήσεων και των σχετικών υποδομών, καθώς και τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ, με την έκδοση από την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. ομολογιακού δανείου ύψους έως €546 εκατ. (επιπλέον ποσού έως €231 εκατ. για τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ), διάρκειας έως τη συμπλήρωση 10 ετών από την Ημερομηνία Μεταβίβασης,

(β) τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός εμπορικού κέντρου (Mall) στη Λ. Βουλιαγμένης, καθώς και τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ, με την έκδοση από εταιρία ειδικού σκοπού ελεγχόμενη από τη Lamda Development ομολογιακού δανείου ύψους έως €237 εκατ. (επιπλέον ποσού έως €53 εκατ. για τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ), διάρκειας έως τη συμπλήρωση 4 ετών από την πρώτη εκταμίευση (με δυνατότητα της εκδότριας εταιρίας για παράταση για περαιτέρω 7 έτη, ήτοι συνολικά για 11 έτη από την πρώτη εκταμίευση) (η «Χρηματοδότηση Mall Βουλιαγμένης»),

(γ) τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός εμπορικού κέντρου (Mall) στο χερσαίο χώρο της μαρίνας Αγ. Κοσμά, καθώς και τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ, με την έκδοση από εταιρία ειδικού σκοπού ελεγχόμενη από τη Lamda Development ομολογιακού δανείου ύψους έως €96 εκατ. (επιπλέον ποσού έως €19 εκατ. για τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ), διάρκειας ομοίως όπως προβλέπεται για τη Χρηματοδότηση Mall Βουλιαγμένης.

Σημειώνεται ότι το επιτόκιο όλων των Χρηματοδοτήσεων θα είναι κυμαινόμενο και το προβλεπόμενο περιθώριο θα είναι σύμφωνα με τους όρους της αγοράς. Στο πλαίσιο των Χρηματοδοτήσεων, οι οποίες προβλέπεται να διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, και προς εξασφάλιση της αποπληρωμής τους, προβλέπεται η παροχή εξασφαλιστικών δικαιωμάτων, τα οποία είναι συνήθη σε τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις (project finance) όπως ενδεικτικά, η σύσταση υποθήκης σε ή/και η κατά περίπτωση ενεχυρίαση των δικαιωμάτων επιφανείας τμήματος των ακινήτων της ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε. τα οποία σχεδιάζεται να αναπτυχθούν, η ενεχυρίαση των μετοχών του εκδότη του δανείου, η ενεχυρίαση μέρους των απαιτήσεων και πηγών εσόδων από την εκμετάλλευση του έργου, καθώς και των απαιτήσεων από τη Σύμβαση της 14.11.2014.

Επίσης σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη Χρηματοδότηση Φάσης Α, θα προβλέπεται συγκεκριμένος μηχανισμός χρήσης των προσόδων από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και, μεταξύ άλλων, μέρος αυτών θα χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του Έργου.

Αναφορικά με όλες τις Χρηματοδοτήσεις, σημειώνεται ότι θα προβλέπονται και περιορισμοί στη διανομή μερίσματος από την εκδότρια εταιρία εκάστου δανείου (περιλαμβανομένης της υποχρεώσης τήρησης ορισμένων χρηματοοικονομικών δεικτών).

Στο πλαίσιο της Χρηματοδότησης Φάσης Α προβλέπεται η έκδοση εγγυητικής επιστολής ύψους €150 εκατ., προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Lamda για την κάλυψη τυχόν υπερβάσεων του προϋπολογισμένου κόστους του Έργου, καθώς και την κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή/και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προυπολογισμού του Έργου.

Η τελική αξιοποίηση του Ακινήτου εντός της πρώτης πενταετίας και οι σχεδιαζόμενες από τον Όμιλο επενδύσεις, που εντάσσονται σε αυτήν δύναται να διαφοροποιούνται από τα ανωτέρω, αφού ληφθούν υπόψη οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.

Σύμφωνα με την Εταιρία, η συνολική αξία που θα δημιουργηθεί από τις επενδύσεις της πρώτης πενταετίας εκτιμάται ότι θα προέλθει κατά 43% από πωλήσεις κατοικιών, κατά 35% από την αποτίμηση των δύο εμπορικών κέντρων μετά την ολοκλήρωση και τη λειτουργία τους, κατά 10% από την προεξόφληση μελλοντικών εσόδων από την παραχώρηση χρήσης του ακινήτου στο οποίο θα λειτουργήσει το IRC και κατά 12% από τη λειτουργική εκμετάλλευση ή πώληση λοιπών ακινήτων.

Πρόθεση της LAMDA για την αξιοποίηση του Ακινήτου και την υλοποίηση των επενδύσεων ύψους €1,5 δισ. της πρώτης πενταετίας είναι να επιδιώξει την σύναψη στρατηγικών συνεργασιών / συμφωνιών με τρίτα μέρη (ενδεικτικά κοινοπραξίες, πλειοψηφικές ή / και μειοψηφικές συμμετοχές σε επιμέρους αναπτύξεις, παραχωρήσεις εκμετάλλευσης), με εξαίρεση την υλοποίηση των 2 εμπορικών κέντρων η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά κύριο λόγο από τον Όμιλο. Στον βαθμό που δεν συναφθούν στρατηγικές συνεργασίες/συμφωνίες με τρίτα μέρη, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την αντίστοιχη χρηματοδότηση, ο Όμιλος θα υλοποιήσει τις εν λόγω επενδύσεις.

Κεφάλαια

Σε ό,τι αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, στις 10.10.2019 αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η αύξησή του μέχρι του ποσού των 650.000.100 ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση έως 2.166.667.000 νέων κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, κατά την 30 Ιουνίου 2019, ανερχόταν σε 23.916.532,50, διαιρούμενο σε 79.721.775 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη.

Το ΔΣ της εταιρείας, στην από 21.11.2019 συνεδρίασή του, καθόρισε την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών σε €6,70 ανά μετοχή, ταυτόχρονα δε οριστικοποιήθηκε ο αριθμός των Νέων Μετοχών σε 97.014.940 και το ποσό της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας στο ποσό των €29.104.482,00. Συνεπώς, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά την παρούσα Αύξηση και με τη παραδοχή της πλήρους κάλυψης αυτής, θα ανέρχεται σε €53.021.014,50, διαιρούμενο σε 176.736.715 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη.

Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια που θα προέλθουν από την Αύξηση ύψους έως €650 εκατ., αφαιρουμένων των δαπανών της παρούσας έκδοσης ύψους €10 εκατ. περίπου, θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως και με την κατωτέρω προτεραιότητα ανεξαρτήτως πλήρους ή μερικής κάλυψης:

1. ποσό €467 εκατ. θα διατεθεί άμεσα για συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της HGI προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από αυτή για την καταβολή ως Αγοραστή των δύο πρώτων δόσεων του ΤΑΜ υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης.

2. ποσό €133 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί εντός 3 ετών από την ολοκλήρωση της Αύξησης με σκοπό την ανάπτυξη δύο εμπορικών κέντρων εντός του Ακινήτου μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρίας που θα ιδρυθεί για το σκοπό αυτό και

3. ποσό €40 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί εντός 3 ετών από την ολοκλήρωση της Αύξησης για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

Η Αύξηση πραγματοποιείται με σκοπό την απόκτηση του 100% των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., εταιρίας ειδικού σκοπού, μέσω της 100% θυγατρικής της εταιρίας HGI. Με την από 31.03.2014 απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ, η Εταιρία αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., η οποία έχει σκοπό τη διοίκηση, τη διαχείριση και την αξιοποίηση της έκτασης και των εγκαταστάσεων του Ακινήτου. Στο πλαίσιο αυτό, στις 14.11.2014 υπεγράφη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ α) του ΤΑΙΠΕΔ, (ως Πωλητή), β) της 100% θυγατρικής εταιρίας της Εταιρίας, HGI, (ως Αγοραστή) και γ) της Εταιρίας (ως Εγγυητή του Αγοραστή), η οποία θα συνυπογραφεί και από το Ελληνικό Δημόσιο (ως εκ τρίτου συμβαλλόμενο), για την απόκτηση του 100% των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

[inline_article order=”1″]

Το Ακίνητο περιλαμβάνει το Αεροδρόμιο Ελληνικού και την Παράκτια Ζώνη, έχει συνολική έκταση 6.205.677,31 τ.μ. και συνιστά τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά. Κατά τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση, η αξιοποίηση του Ακινήτου θα ξεκινήσει μετά τη μεταβίβαση στον Αγοραστή των Πωλούμενων Μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. Η εν λόγω μεταβίβαση τελεί υπό τον όρο πλήρωσης των Αναβλητικών Αιρέσεων και πιο συγκεκριμένα όσων εξ αυτών εκκρεμούν. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση τυχόν μη πλήρωσης των Αναβλητικών Αιρέσεων που εκκρεμούν, η μεταβίβαση των Πωλούμενων Μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. στον Αγοραστή θα παραμένει εκκρεμής, περίπτωση ωστόσο που, υπό το πρίσμα των εξελίξεων που αφορούν στις λοιπές πληρωθείσες Αιρέσεις, θεωρείται ότι είναι απομακρυσμένη.

Αναφορικά με την επάρκεια κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου, η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι, κατά την εκτίμησή της, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της για το Έργο, για τους επόμενους δώδεκα μήνες το κεφάλαιο κίνησης δεν επαρκεί για τις δραστηριότητες τόσο της Εταιρίας, όσο και του Ομίλου. Συγκεκριμένα, το έλλειμμα σε κεφάλαιο κίνησης ανέρχεται σε €786,5 εκατ. για την Εταιρία και €685,1 εκατ. για τον Όμιλο και δημιουργείται κατά κύριο λόγο από τις υποχρεώσεις της Εταιρίας σε συνάρτηση με την υποχρέωση καταβολής της πρώτης δόσης του τιμήματος για την αγορά του συνόλου των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν για την έναρξη της διαδικασίας ανάπτυξης του Ακινήτου.

Η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι θα καλύψει τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης κατά τους επόμενους δώδεκα μήνες ως ακολούθως:

1. Με ποσό ύψους €650 εκατ. από τα αντληθέντα κεφάλαια της παρούσας Αύξησης τα οποία θα διατεθούν για την χρηματοδότηση των υποχρεώσεων της Εταιρίας σε συνάρτηση με την επένδυση στο Ακίνητο, καθώς και την κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης. Σημειώνεται ότι η Consolidated Lamda Holdings S.A., ως βασικός μέτοχος της Εταιρίας, δεσμεύθηκε να αναλάβει τυχόν αδιάθετες μετοχές προκειμένου η Αύξηση να καλυφθεί στο σύνολό της.

2. Η Εταιρία προτίθεται να προβεί σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου με δημόσια προσφορά στο επενδυτικό κοινό μέχρι και €300 εκατ., την οποία στοχεύει να πραγματοποιήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης και μετά από τη λήψη της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και εγκρίσεων για τη δημόσια προσφορά των ομολογιών.

Στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ δεν καταστεί εφικτό να καλυφθεί η ως άνω έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου κατά €136,5 εκατ., τότε η Διοίκηση της Εταιρίας θα αναζητήσει εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για να καλύψει τις ανάγκες της σε κεφάλαιο κίνησης κατά τους επόμενους 12 μήνες ύψους €136,5 εκατ. σε εταιρικό επίπεδο και ύψους €35,1 εκατ. σε επίπεδο Ομίλου. Ενδεχόμενες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την Εταιρία και τον Όμιλο αποτελεί ο τραπεζικός δανεισμός και οι πωλήσεις παγίων.

Αναλυτικά το ενημερωτικό δελτίο της Lamda Development για το Ελληνικό

Μηδενικά ενοίκια: Ποιοι μένουν στη λίστα και τον Ιούνιο – Όλες οι λεπτομέρειες
Συντάξεις: Πότε θα πληρωθούν κύριες και επικουρικές – Αναλυτικά οι ημερομηνίες
Ψήφος εμπιστοσύνης στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ από νέο θεσμικό επενδυτή – Η AtlasInvest απέκτησε το 3,6% του Ομίλου έναντι 11,2 εκατ. ευρώ
Η Ελλάδα ένας από τους πιο περιζήτητους δανειολήπτες στην Ευρώπη, σύμφωνα με το Bloomberg
Υψηλή προσφορά 26 δισ. ευρώ για το 10ετές ομόλογο
Συντάξεις και επιδόματα Ιουλίου: Oι ημερομηνίες πληρωμών