Αθήνα

 

33 oC

αίθριος καιρός

Hottest

Ενημέρωση σε... fast-forward!

biden ap24193803541319 scaled 2
Ο Τζο Μπάιντεν παραιτήθηκε από την κούρσα για την προεδρία – Δείτε την επιστολή του προς τον αμερικανικό λαό
xrimata444 768x507 1 768x507 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε «διαγράφονται» τα ληξιπρόθεσμα χρέη – Τι αλλάζει με τις παλιές οφειλές

Αλλάζουν τα κριτήρια και προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό των οφειλών ως «ανεπίδεκτων είσπραξης» φέρνει η νέα απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και οι συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους θα χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, εάν πληρούνται ορισμένα συνολικά κριτήρια και το κυριότερο αυτών είναι το ανδεν υπάρχει ουσιαστικά καμιά πιθανότητα να εισπραχθούν.

Συγκεκριμένα, η νέα απόφαση Πιτσιλή προβλέπει τα εξής:

1. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και οι συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα:

α) Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες με βάση τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της Φορολογικής Διοίκησης και από τις έρευνες αυτές δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων ή διαπιστώθηκε η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων που δεν υπόκεινται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη κατά τα άρθρα 939 και επόμενα του Αστικού Κώδικα και ειδικότερα διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων κατά των ανωτέρω ευθυνόμενων προσώπων με επίσπευση του Δημοσίου ή τρίτων ή από τον εκκαθαριστή στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης και η παύση των εργασιών της πτώχευσης, εφόσον έχει λάβει χώρα κήρυξη των ευθυνόμενων προσώπων σε πτώχευση, η οποία δεν έχει περατωθεί. Η εκμίσθωση τραπεζικής θυρίδας από οφειλέτη ή συνυπόχρεο πρόσωπο δεν κωλύει τον χαρακτηρισμό των οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης, ακόμα και πριν λάβει χώρα η διάρρηξη αυτής, εφόσον έχει ήδη επιβληθεί κατάσχεση στα χέρια τρίτου.

β) Έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) σε όσες περιπτώσεις συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν είναι δυνατή η υποβολή αυτής.
γ) Έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόμενο ελεγκτή της αρμόδιας υπηρεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος πιστοποιεί, με βάση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περ. (α) και (β) και είναι αντικειμενικά αδύνατη η είσπραξη των οφειλών. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 4 ή της περ. (α) της παρ. 5, με την έκθεση ελέγχου πιστοποιείται, αντί της συνδρομής της περ. (α) της παρούσας παραγράφου, η συνδρομή των προϋποθέσεων των διατάξεων αυτών, κατά περίπτωση. Αν ο οφειλέτης ή συνυπόχρεος έχει αποβιώσει και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της περ. (β) της παρ. 5, ειδικά ως προς τον αποβιώσαντα οφειλέτη ή συνυπόχρεο πιστοποιείται μόνο η συνδρομή της περίπτωσης αυτής.

2. Για εταιρείες του τελούν υπό κρατικό έλεγχο ή στις οποίες ασκείται κρατική εποπτεία και οι οποίες τελούν υπό εκκαθάριση ή πτώχευση απαιτείται η αναγγελία του Δημοσίου στις διαδικασίες αυτές και η συνδρομή των περ. (β) και (γ) της προηγούμενης παρ. 1.

3. Για οφειλές που αφορούν κοινότητες ομογενειακών οργανώσεων που έχουν στην κυριότητά τους ελληνικά σχολεία στην αλλοδαπή απαιτείται η συνδρομή της περ. (γ) της παρ. 1.

4. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περ. (α) της παρ. 1, χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές παρά την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή συνυπόχρεου προσώπου, αν για τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Η συνολική αξία της κυριότητας και των λοιπών εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων είναι ιδιαίτερα μικρής αξίας σε σχέση με τη συνολική βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή, δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του ύψους της οφειλής και σε κάθε περίπτωση το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, όπως η αξία αυτή προκύπτει, κατά σειρά, από εκτίμηση πιστοποιημένου εκτιμητή, όπου υπάρχει, ή από το ποσό του αθροίσματος της φορολογητέας αξίας των δικαιωμάτων αυτών για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ σύμφωνα με τον ν. 4223/2013, όπως αυτό προκύπτει από την τελευταία συντεθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, ή από την έκθεση κατάσχεσης. Αν συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου αλλά η συνολική αξία της κυριότητας και των λοιπών εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ως ανεπίδεκτη είσπραξης χαρακτηρίζεται η οφειλή που απομένει μετά την αφαίρεση του διπλάσιου ποσού της αξίας αυτών. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ο χαρακτηρισμός οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης γίνεται κατά σειρά παλαιότητας, από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη, με κριτήριο τον χρόνο καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων.

β) Η συνολική αξία της κινητής περιουσίας του οφειλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων είναι ιδιαίτερα μικρής αξίας σε σχέση με το ύψος της συνολικής βασικής ληξιπρόθεσμης οφειλής και δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, όπως η αξία αυτή προκύπτει, κατά σειρά, από εκτίμηση πιστοποιημένου εκτιμητή ή από την έκθεση κατάσχεσης.

5. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περ. (α) της παρ. 1, ως ανεπίδεκτες είσπραξης χαρακτηρίζονται οφειλές και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών από την υπαγωγή της επιχείρησης του οφειλέτη, φυσικού ή νομικού προσώπου, σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή από τη λύση του νομικού προσώπου και η τρέχουσα συνολική αξία του ενεργητικού της υπό εκκαθάριση περιουσίας και της περιουσίας των συνυπόχρεων προσώπων είναι ιδιαίτερα μικρής αξίας σε σχέση με τη συνολική βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή, η οποία δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του ύψους της οφειλής και σε κάθε περίπτωση το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Αν συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου αλλά η τρέχουσα συνολική αξία του ενεργητικού της υπό εκκαθάριση περιουσίας και της περιουσίας των συνυπόχρεων προσώπων υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ως ανεπίδεκτη είσπραξης χαρακτηρίζεται η οφειλή που απομένει μετά την αφαίρεση του διπλάσιου ποσού της αξίας αυτών, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της περ. (α) της παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων, ο υπολογισμός της αξίας του ενεργητικού της υπό εκκαθάριση περιουσίας γίνεται με βάση βεβαίωση του εκκαθαριστή, ενώ για τα συνυπόχρεα πρόσωπα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4. Οι διατάξεις της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται μόνο για οφειλές που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο έως την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους, και έχουν αναγγελθεί σε αυτή.

β) Αν ο οφειλέτης ή συνυπόχρεο πρόσωπο απεβίωσε χωρίς να καταλείπει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο και ο επιζών σύζυγος ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, τα τέκνα του οφειλέτη καθώς και οι εκ διαθήκης κληρονόμοι αυτού αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονομιά. Στην περίπτωση αυτή, για το χαρακτηρισμό οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης, δεν απαιτείται έρευνα και επίσπευση της διαδικασίας είσπραξης σε βάρος των λοιπών κληρονόμων του αποβιώσαντος».

<>

Ροή Ειδήσεων

mitsotakis erdogan synantisi 17

21/07/2024 | 21:20

Διάσταση Αθήνας – Άγκυρας για το Κυπριακό: Δεν δεχόμαστε τετελεσμένα απαντά η κυβέρνηση στον Ερντογάν

21/07/2024 | 21:10

Ήπειρος: Αίσιο τέλος για δυο περιπατητές που απεγκλωβίστηκαν στο όρος Ολύτσικα

21/07/2024 | 21:04

Ο Τζο Μπάιντεν παραιτήθηκε από την κούρσα για την προεδρία – Δείτε την επιστολή του προς τον αμερικανικό λαό
5331926 scaled 1

21/07/2024 | 21:00

Σάμος: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 76χρονου ερασιτέχνη ψαρά

21/07/2024 | 20:50

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός θα προσφέρει εμβολισμό κατά τις πολιομυελίτιδας στους στρατιώτες του

21/07/2024 | 20:30

Διδυμότειχο: Ομαλά εξελίσσεται η μετεγχειρητική πορεία της υγείας του τραυματισμένου από πυροβολισμό συνοριοφύλακα
glzco9sxkaana8d

21/07/2024 | 20:20

Ντ. Τραμπ: Ανόητος ο Μπάιντεν, τρελή η αντιπρόεδρός του – Δημοσιεύματα συνδέουν την αποχώρηση Μπάιντεν με τον Νετανιάχου

21/07/2024 | 20:10

Θεσσαλία: Κλείνουν μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή τα σφαγεία λόγω πανώλης

21/07/2024 | 20:00

Τορίνο: Επίθεση ακροδεξιών με στόχο δημοσιογράφο της La Stampa
fast ferries xr

21/07/2024 | 19:59

Μύκονος: Πλοίο προκάλεσε υψηλό κυματισμό – Δύο τραυματίες, συνελήφθη ο πλοίαρχος

21/07/2024 | 19:50

30 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα

21/07/2024 | 19:50

C-130 καθηλώθηκε στην Κεφαλονιά μετά από πρόσκρουση με κολόνα
5940932 2 scaled 1

21/07/2024 | 19:40

Πανσέληνος του Ελαφιού: Απόψε το βράδυ η εντυπωσιακή θέασή της

21/07/2024 | 19:30

Πρόγνωση καιρού: 40άρια μέχρι και τη Δευτέρα, σταδιακή πτώση από την Τρίτη έως το τέλος της εβδομάδας

21/07/2024 | 19:20

Την προσοχή των πολιτών εφιστά η ΕΛΑΣ για ψευδεπίγραφο μήνυμα που δήθεν αποστέλλεται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας
xrimata lefta scaled e1701078402240
Επίδομα συνταξιούχων: Τον χειμώνα θα το δουν στα χέριά τους
money cf87cf81ceaecebcceb1cf84ceb1 ceb5cf85cf81cf8e euro 7
Συντάξεις Αυγούστου: Πότε θα γίνουν οι καταβολές – Οι ημερομηνίες για όλα τα ταμεία
enfia334 1
Πρόγραμμα «Κάλυψη»: Επιδότηση ενοικίου και εξασφάλιση στέγης για ευάλωτες ομάδες – Νέες αιτήσεις στην ΑΘήνα
2602862 1 scaled 2
Βουλή: Κατατέθηκε η σύμβαση συγχώνευσης της Παγκρήτιας Τράπεζας με την Τράπεζα Αττικής – Την Τρίτη στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή
paidikos stathmos larisa
Επίδομα παιδιού: Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι
xrimmata forologiki enimerotita
Αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις – Τα νέα δεδομένα για τον IBAN