Αθήνα

28 oC

ελαφρές νεφώσεις

Hottest

Ενημέρωση σε…fast-forward!

Γρηγόρης Πετράκος για κορονοϊό: «Εγώ είμαι γραφικός και ψεκασμένος…»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η Τράπεζα της Ελλάδας ! Μειώνει προοπτικές ανάπτυξης-Προειδοποιεί για νέο μνημόνιο

Τον κίνδυνο ενός νέου μνημονίου σε περίπτωση παράτασης της εκκρεμότητας στον προσδιορισμό και την εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος έκρουσε ο Γιάννης Στουρνάρας στην ετήσια Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια περίπτωση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους προοιωνίζοντας την ανάγκη νέας χρηματοδοτικής συνδρομής.

Τον κίνδυνο ενός νέου μνημονίου σε περίπτωση παράτασης της εκκρεμότητας στον προσδιορισμό και την εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος έκρουσε ο Γιάννης Στουρνάρας στην ετήσια Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια περίπτωση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους προοιωνίζοντας την ανάγκη νέας χρηματοδοτικής συνδρομής.

Στην έκθεση της ΤτΕ που κατέθεσε ο κ. Στουρνάρας στη Βουλή και το υπουργικό συμβούλιο υποβαθμίζεται σημαντικά ο πήχης της ανάπτυξης.

Ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα φτάσει το 1,6% του ΑΕΠ, από το 2,5% που προέβλεπε προηγουμένως η κεντρική τράπεζα, και από 2,7% που προέβλεπε ο προϋπολογισμός για το 2017.

Ο Γιάννης Στουρνάρας επισημαίνει πάντως ότι παρά την χειροτέρευση των προβλέψεων οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν ευοίωνες εφόσον συνεχιστεί απρόσκοπτα η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

Ο κ. Στουρνάρας θέτει ως προϋπόθεση για τη μετάβαση στην ανάπτυξη την επίλυση τριών σημαντικότατων προβλημάτων, που είναι η αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας, ο μεγάλος όγκος των μην εξυπηρετούμενων δανείων και το υψηλό δημόσιο χρέος.

Προτείνει την εφαρμογή ενός μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής με μικρότερους φόρους, επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και ταχεία αξιοποίηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας του δημοσίου.

Συγκεκριμένα:

1. Η ανάπτυξη είναι η μόνη απάντηση στο πρόβλημα της ανεργίας. Για να αλλάξει η ελληνική οικονομία και να προσανατολιστεί σε ένα νέο εξωστρεφές πρότυπο ανάπτυξης που θα δημιουργεί νέες βιώσιμες θέσεις εργασίας, είναι αναγκαία μία σταθερή και συνεπής αναπτυξιακή πολιτική με τα εξής κύρια στοιχεία:

•Άμεση εφαρμογή ενός μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής που θα είναι περισσότερο φιλικό προς την ανάπτυξη. Η αυξημένη έμφαση στη φορολογία μέσω υψηλών φορολογικών συντελεστών πρέπει να μετριαστεί υπέρ πολιτικών οι οποίες επικεντρώνονται στη συγκράτηση και αναδιάρθρωση των μη παραγωγικών δαπανών και στη βελτίωση της εισπραξιμότητας των φόρων και των εισφορών.

•Επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων που έχουν ήδη αποφασιστεί και καθυστερούν, καθώς και επέκταση των ιδιωτικοποιήσεων με χρήση του θεσμού των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

•Ταχεία αξιοποίηση της μεγάλης περιουσίας του Δημοσίου, ιδιαίτερα της ακίνητης, μέσω της κατάλληλης νομοθεσίας για τις χρήσεις γης.

•Δραστικός περιορισμός των μεγάλων καθυστερήσεων στην απονομή της δικαιοσύνης και των γραφειοκρατικών δυσκαμψιών στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, οι οποίες συνιστούν από τα μεγαλύτερα προσκόμματα για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

•Μεταρρυθμίσεις στις αγορές ενέργειας, προϊόντων και υπηρεσιών, και άνοιγμα των επαγγελμάτων που παραμένουν κλειστά, με άμεσο στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

•Ειδικότερα για την απασχόληση, απαιτούνται πολιτικές και μεταρρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τη διάχυση της τεχνολογίας και θα ενθαρρύνουν τη νέα επιχειρηματικότητα. Προς το σκοπό αυτό, απαιτείται η ενθάρρυνση και παροχή κινήτρων για συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα ώστε να προωθηθεί η καινοτομία, προϋπόθεση για τη μετάβαση στην οικονομία της γνώσης.

2. Η αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι η σοβαρότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και η ελληνική οικονομία. Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Πολιτεία, στη διάρκεια των τελευταίων δύο χρόνων, έχουν λάβει σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των παραγόντων που χρόνια τώρα εμποδίζουν τις προσπάθειες των τραπεζών να επιλύσουν το πρόβλημα. Παράλληλα, προσφάτως ολοκληρώθηκε η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου, εξέλιξη που αναμένεται να διευκολύνει τη δραστική υποχώρηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέχρι το τέλος του 2019. Συγκεκριμένα, νομοθετήθηκε η εξωδικαστική διευθέτηση οφειλών, προκειμένου να διευκολυνθεί ο συντονισμός μεταξύ τραπεζών και άλλων πιστωτών, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης. Θεσπίστηκε η νομική προστασία των στελεχών των τραπεζών και δημόσιων φορέων που ενεργούν με καλή πίστη κατά τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, και παράλληλα η εφαρμογή ηλεκτρονικής πλατφόρμας πλειστηριασμών.

Ειδικότερα, η ενεργοποίηση του μηχανισμού για την εξωδικαστική διευθέτηση οφειλών εκτιμάται ότι θα έχει καθοριστικό ρόλο, καθώς συγκεντρώνει ορισμένα σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως π.χ. η καθολική αντιμετώπιση των οφειλών στην κατεύθυνση της εξεύρεσης μιας συνολικής λύσης, η οικειοθελής προσέλευση της υπερχρεωμένης επιχείρησης, το συνεκτικό χρονοδιάγραμμα επίλυσης του προβλήματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης κ.λπ. Τα πλεονεκτήματα αυτά θα συμβάλουν στην ταχεία, αποτελεσματική και διαφανή συνολική ρύθμιση των χρεών επιχειρήσεων προς ιδιώτες και φορείς του Δημοσίου (π.χ. εφορία, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.), ενώ οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από πλευράς πληροφόρησης και στοιχείων, για τη συμμετοχή στο μηχανισμό, κάνουν δύσκολη την αξιοποίησή του από στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Παράλληλα, θετικά εκτιμάται ότι θα συμβάλει και η ανάπτυξη εφαρμογής για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακινήτων, σε συνδυασμό με την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου αναφορικά με τις εταιρίες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων με γνώμονα τη διευκόλυνση της εισόδου περισσοτέρων εταιριών στην αγορά. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν λάβει άδεια λειτουργίας τέσσερις εταιρίες.

Στο αμέσως προσεχές διάστημα πρέπει οι τράπεζες από την πλευρά τους να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες οφείλουν να εντοπίσουν τις επιχειρήσεις με προοπτικές βιωσιμότητας και να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν έμπρακτα επενδύσεις σε καινοτόμες δραστηριότητες και στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας, ιδίως με εξαγωγικό προσανατολισμό, αξιοποιώντας τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της χώρας. Για τις περιπτώσεις αυτές, οι τράπεζες θα πρέπει να εφαρμόσουν μακροπρόθεσμες λύσεις, επιβραβεύοντας έτσι την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να γίνουν αυστηρές με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, καθώς και να προωθήσουν οριστικές λύσεις για τις μη βιώσιμες επιχειρήσεις οι οποίες διατηρούνται τεχνητά στη ζωή.

3. Η ελάφρυνση του δημόσιου χρέους θα διευκολύνει την έξοδο της χώρας στις αγορές με βιώσιμους όρους. Στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου αναγνωρίστηκε ότι η Ελλάδα έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της συμφωνίας και δόθηκε μια πιο σαφής κατεύθυνση για την αναδιάρθρωση του χρέους μετά το τέλος του προγράμματος (μετάθεση τοκοχρεολυσίων από 0 έως 15 χρόνια). Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει κατ’ επανάληψη τονίσει ότι τα μέτρα αυτά, με βάση τις σημερινές εκτιμήσεις και προβλέψεις, είναι αναγκαία για να καταστεί το χρέος διαχειρίσιμο. Επομένως, οι κατευθύνσεις που δόθηκαν στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη βιωσιμότητα το χρέους εφόσον τελικά υιοθετηθεί όριο μετάθεσης των τοκοχρεολυσίων πάνω από 8,5 χρόνια.

(πηγή: ΣΚΑΙ)

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Πότε θα ξεκινήσει η πληρωμή τους
Μείωση προκαταβολής φόρου: Πώς θα γίνει και πότε θα μάθετε αν δικαιούστε έκπτωση
ΔΕΗ: Έρχονται μειώσεις στους λογαριασμούς – Ποιοι ωφελούνται
Βitcoin: Που υπερέχει έναντι των ελληνικών μετοχών
Η ΔΕΠΑ ενώνει τις δυνάμεις της με την Autohellas Hertz για την προώθηση του φυσικού αερίου ως εναλλακτικό καύσιμο κίνησης
ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Εντυπωσιακή επίδειξη της τεχνολογίας CNG στον Βόλο