Αθήνα

25 oC

ελαφρές νεφώσεις

Οι Δήμοι στην αιχμή του δόρατος για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης

Με το σύνθημα «(Re)New Europe» (ας ανανεώσουμε την Ευρώπη) θα διεξαχθεί στις 14 και 15 Μαρτίου, στο Βουκουρέστι, η 8η Διάσκεψη Κορυφής των Περιφερειών και των Πόλεων στο πλαίσιο της θα οποίας θα εκπροσωπήσω, ως νέος αιρετός, τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Με το σύνθημα «(Re)New Europe» (ας ανανεώσουμε την Ευρώπη) θα διεξαχθεί στις 14 και 15 Μαρτίου, στο Βουκουρέστι, η 8η Διάσκεψη Κορυφής των Περιφερειών και των Πόλεων στο πλαίσιο της θα οποίας θα εκπροσωπήσω, ως νέος αιρετός, τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

ΓΡΑΦΕΙ Ο Αναστάσιος Τελίδης

Στις εργασίες της διάσκεψης θα συμμετάσχουν συνολικά 100 νέοι αιρετοί από όλη την Ευρώπη συζητώντας τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Ένωση το επόμενο διάστημα. Με αφορμή την συνάντηση αυτή έχει ανοίξει ένας διάλογος για την θέση των δήμων στην Ευρώπη και την χώρα μας.

Σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο ρόλος των Δήμων είναι θεμελιώδης καθώς οι αρμοδιότητες τους εδράζονται στις αρχές της εγγύτητας, της επικουρικότητας και της αποτελεσματικότητας. Η λειτουργική αποκέντρωση του κράτους σε επίπεδο περιφερειών και δήμων είναι η αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη και την συνοχή των σύγχρονων ευρωπαϊκών κοινωνιών. Άλλωστε η επίτευξη της τοπικής ανάπτυξης (οικονομικής και μη) αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την εθνική ευημερία.

Στην χώρα μας την τελευταία οχταετία οι δήμοι προχώρησαν στην υλοποίηση σημαντικών έργων μέσω του ΕΣΠΑ ενώ παράλληλα μέσα από τους πόρους του Πράσινου Ταμείου πραγματοποίησαν παρεμβάσεις στον τομέα του περιβάλλοντος, της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και των εγκαταστάσεων τους. Δράσεις που δεν ενίσχυσαν μόνο την ποιότητα ζωής των πολιτών αλλά έδωσαν ώθηση στην οικονομία και την απασχόληση. Παρόλα αυτά ο βαθμός «παρακίνησης» της οικονομικής δραστηριότητας είναι μικρός.

Οι Δήμοι θα πρέπει να αναπτύξουν τα κατάλληλα διαχειριστικά εργαλεία και υπηρεσίες για να ανταποκριθούν πραγματικά στον αναπτυξιακό τους ρόλο. Η προστασία και αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, η κατασκευή και συντήρηση τεχνικών υποδομών, όπως τα οδικά δίκτυα, για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και η διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για την εγκατάσταση και λειτουργία κλάδων οικονομικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα στην πολιτική που θα εφαρμοστεί. Τα παραπάνω απαιτούν συγκεκριμένες τομές, με βάση και τα ευρωπαϊκά πρότυπα, στο πεδίο των σχέσεων κράτους και αυτοδιοίκησης ώστε ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης να αποτελεί πεδίο δράσης αποκλειστικά των φορέων της τοπικής διοίκησης. Είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και στο πεδίο της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Δήμων με σκοπό την προσέλκυση επενδυτών τα αποτελέσματα είναι πενιχρά καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει ευελιξία στους όρους διάθεσης ή την δημιουργία μεικτών επιχειρηματικών σχημάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η μη αξιοποίηση ιαματικών πηγών στην χώρα που αποτελούν βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού και του τουρισμού υγείας μέσα από επιχειρηματικά σχήματα φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτών.

Πέρα όμως από την οικονομική διάσταση η αυτοδιοίκηση πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο πολιτικών για την αντιμετώπιση μεγάλων ζητημάτων όπως η κλιματική αλλαγή. Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί τον στρατηγικό παίκτη καθώς έχει την ευθύνη υλοποίησης της πλειοψηφίας των πολιτικών για την προστασία του αέρα, του νερού, την μείωση της παραγωγής σκουπιδιών και της ανακύκλωσης. Στα αστικά κέντρα ο σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικών ενίσχυσης μετακίνησης με μέσα μαζικής μεταφοράς θα συμβάλλει στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ενώ η εφαρμογή τοπικών σχεδίων διαχείρισης των απορριμμάτων με προσανατολισμό στην ανακύκλωση στην πηγή θα συμβάλλει στην μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την διαχείριση τους.

Οι «καλές πρακτικές» υπάρχουν. Είναι στο χέρι μας να τις εφαρμόσουμε.

*Ο Αναστάσιος Τελίδης είναι δημοτικός σύμβουλος

Send this to a friend