Αθήνα

 

26 oC

αίθριος καιρός

Hottest

Ενημέρωση σε... fast-forward!

mpriam 140624
Συνταγή Αργυρώς Μπαρμπαρίγου: Μπριάμ

OPINION

Δράσεις ΕΣΠΑ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Όλες οι τελευταίες εξελίξεις- Αλήθειες και ψέματα, οδηγίες και Συμβουλές

Τους τελευταίους μήνες έντονη κινητικότητα παρατηρείται στις δράσεις του ΕΣΠΑ για τους Μικρομεσαίους. Τέσσερα προγράμματα ολοκλήρωσαν τον πρώτο κύκλο υποβολών τους.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα των Πτυχιούχων – Ελεύθερων Επαγγελματιών, των Νεοφυών Επιχειρήσεων, της Αναβάθμισης των Υφιστάμενων Επιχειρήσεων και της Αναβάθμισης των Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Γράφει ο Νικόλας Κακογιάννης*

Πολύμηνες καθυστερήσεις παρατηρήθηκαν για την ενεργοποίηση του Α’ κύκλου των προγραμμάτων ενώ η ροή των αποτελεσμάτων υπήρξε επίσης προβληματική , αντανακλώντας την λειτουργία και νοοτροπία των υπηρεσιών του Υπουργείου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για κανένα πρόγραμμα δεν έχουν βγει οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ενώ σε άλλες δράσεις ανακοινώθηκαν τμηματικοί πίνακες δυνητικά δικαιούχων (Α Κύκλος Ελεύθεροι Επαγγελματίες), σε άλλα κακογραμμένοι πίνακες δυνητικών δικαιούχων με μη ολοκληρωμένη αξιολόγηση (Υφιστάμενες ΜΜΕ) ενώ για τις Τουριστικές Επιχειρήσεις δεν έχουν εκδοθεί αποτελέσματα ένα χρόνο σχεδόν μετά τις υποβολές.

Με βάση τα  μέχρι τώρα αποτελέσματα προκύπτουν συγκεκριμένα συμπεράσματα τόσο για τα ποσοστά εγκρίσεων ανά δράση αλλά και για την ποιότητα των υποβληθεισών προτάσεων. Ενδεικτικά ανά δράση, το ποσοστό εγκεκριμένων προς υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων είναι:  πτυχιούχοι τριτοβάθμιας 8-15% , νεοφυείς 20-25% , υφιστάμενες 25-30% και τουριστικός άνω του 75%.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται προς αξιολόγηση μοριοδοτείται βάση μιας λίστας βαθμολογούμενων κριτηρίων. Άλλα από αυτά είναι αντικειμενικά (τυπικά προσόντα, προϋπηρεσία, οικονομικοί δείκτες εισοδήματος) και άλλα υπόκεινται στην υποκειμενική κρίση του αξιολογητή (πληρότητα επενδυτικού σχεδίου, βιωσιμότητα επένδυσης, καινοτομία επενδυτικού σχεδίου).

Πολλοί υποψήφιοι που αιτήθηκαν για ενίσχυση από τους πόρους του ΕΣΠΑ εξέφρασαν σειρά παραπόνων για τη βαθμολόγηση τους , θεωρώντας ότι απέχει από ότι περίμεναν (ή ότι τους είχαν υποσχεθεί). Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Προφανώς και έχουν παρατηρηθεί «κακές» βαθμολογίες οι οποίες είναι αποτέλεσμα της ανεπάρκειας κάποιων αξιολογητών. Ο τρόπος στελέχωσης και εκπαίδευσης των αξιολογητών παρουσιάζει αδύναμα σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Αυτή είναι η μια πλευρά του νομίσματος. Στην άλλη πλευρά βρίσκονται Εταιρείες Συμβούλων ή μεμονωμένοι «Σύμβουλοι» που εκθέτουν όλο των κλάδο. Όταν προχωρούμε σε υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ οφείλουμε ως σύμβουλοι να προχωρήσουμε σε εκπόνηση τεχνοοικονομικής μελέτης και όχι «κατάθεση φακέλου». Ο σύμβουλος οφείλει να αναπτύξει πολυεπίπεδα το προς έγκριση επενδυτικό σχέδιο, να τεκμηριώσει τις δαπάνες, τη βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου, την εφικτότητα των προβλέψεων κύκλου εργασιών, την στοχευμένη προσέλκυση πελατών και μια σειρά άλλων επενδυτικών δεικτών. Όταν επιλέγουμε λογιστικά γραφεία (επαγγελματίες άλλου κλάδου), αμφιβόλου προελεύσεως συμβούλους μη πιστοποιημένους και χωρίς αντίστοιχη εμπειρία ή κάποιο φίλο μας που γενικά ξέρει από V-ΕΣΠΑ (θυμάστε άραγε τη διαφήμιση «από Βέσπα ξέρεις;;;») τότε να αναμένουμε και ανάλογης ποιότητας δουλειά.

Τώρα σε συντομία σας παρουσιάζουμε τις εξελίξεις σε όλες τις εν ισχύ δράσεις του ΕΣΠΑ αλλά και την πληροφόρηση μας για τα μελλοντικά προγράμματα του ΕΣΠΑ για Μικρομεσαίους:

–          Α’ Κύκλος Πτυχιούχος-Ελεύθερων Επαγγελματιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχει αναρτηθεί μόλις το 1/3 των τελικών δικαιούχων. Αναμένουμε το σύνολο τους μέσα στον Ιούνιο του 2017.

–          Β’ Κύκλος Πτυχιούχος-Ελεύθερων Επαγγελματιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προκηρύχθηκε ο Β κύκλος με 3 κύκλους υποβολής από τον Ιούλιο μέχρι το Δεκέμβριο του 2017.

–          Α’ Κύκλος Νεοφυείς Επιχειρήσεις. Ολοκληρώνεται η συλλογή των απαραίτητων εγγράφων των δυνητικά εγκεκριμένων στις 15.6 και στη συνέχεια θα αναρτηθεί πίνακας με τους τελικούς δικαιούχους.

–          Β’ Κύκλος Νεοφυείς Επιχειρήσεις. Αναμένεται η προκήρυξη του μέσα στον Ιούνιο 2017

–          Α’ Κύκλος Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Πραγματοποιήθηκε αύξηση του προϋπολογισμού της Δράσης με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι δικαιούχοι. Αναμένουμε τα αποτελέσματα εντός του Ιουνίου 2017.

–          Β’ Κύκλος Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Αναμένεται η προκήρυξη του μέσα στον Ιούλιο 2017

–          Ενίσχυση Υφιστάμενων Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αναμένονται τα αποτελέσματα Σεπτέμβριο του 2017.

Όσο αφορά σε νέες δράσεις οι πληροφορίες μας αναφέρουν τα εξής:

–          ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ κατ’ οίκων. Προκήρυξη το Σεπτέμβριο του 2017.

–          Χρηματοδότηση ΝΕΩΝ Τουριστικών Επιχειρήσεων. Προκήρυξη το Σεπτέμβριο του 2017.

–          Ενεργειακή και Τεχνολογική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΕΣΤΙΑΣΗΣ. Προκήρυξη το Σεπτέμβριο του 2017.

Οι σύμβουλοι Επιχειρήσεων ResNovae LP (Ρεσνόβε) αποτελούν μια από τις πιο αξιόπιστες επενδυτικές εταιρείες συμβούλων. Οι υπηρεσίες μας είναι πιστοποιημένες από την TUV Hellas  (ISO 9001) ενώ οι εταιρείες του ομίλου μας έχουν πιστοποιηθεί με άλλα τρία διεθνή πρότυπα ISO.

Τα αποτελέσματα επιτυχίας μας σε πανελλαδική κλίμακα κυμαίνονται ανάλογα τη Δράση από 200% έως 300% πάνω από τον ανταγωνισμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη Δράση των Νεοφυών επιτύχαμε ποσοστό επιτυχίας 85% (σε δεκάδες επενδυτικά σχέδια που υποβάλαμε) ενώ το πανελλαδικό ποσοστό του ανταγωνισμού κυμάνθηκε στο 25%.

H Ομάδα εκπόνησης επενδυτικών σχεδίων ΕΣΠΑ αποτελείται από:

–          Τρείς Μηχανικούς ΕΜΠ με MSc και Ph.D. on economics

–          Τρεις Οικονομολόγους μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου

–          Γραμματειακή Υποστήριξη

Είμαστε στη διάθεση σας για:

–          Δωρεάν Ενημέρωση

–          Δωρεάν προαξιολόγηση της ιδέας σας.

*O Dr. Νικόλας Χρ. Κάκογιαννης είναι Σύμβουλος Επενδύσεων, Γενικός Διευθυντής ResNovae LP

Ροή Ειδήσεων

6252113 1

15/06/2024 | 00:58

Πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός, επέστρεψε στο θρόνο του

14/06/2024 | 23:59

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Κυρώσεις κατά εξτρεμιστών Ισραηλινών – Κατηγορούνται ότι παρεμποδίζουν την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

14/06/2024 | 23:50

Κομισιόν: Θετική αντιμετώπιση ελληνικού αιτήματος για πληρωμή δόσεων δανείων στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
marantinis228

14/06/2024 | 23:40

Θοδωρής Μαραντίνης: “Μου ήρθαν μαζεμένες όλες οι νέες συνθήκες, το διαζύγιο και το θέμα υγείας και με προβλημάτισαν”

14/06/2024 | 23:32

Πρωταθλητής Ελλάδας ο Παναθηναϊκός

14/06/2024 | 23:30

Η Κάρμεν Ρουγγέρη μοιράζεται το μυστικό της νεότητας λίγο πριν κλείσει τα 80
admie

14/06/2024 | 23:20

ΑΔΜΗΕ: Προχωρά η υλοποίηση της διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

14/06/2024 | 23:10

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του «Athens Pride 2024» στο κέντρο της Αθήνας αύριο Σάββατο

14/06/2024 | 23:00

Αφροδίτη Γραμμέλη: “Είμαστε σε συζητήσεις για τη νέα σεζόν” – Κατερίνα Καινούργιου: “Νομίζω ότι θα σε δούμε κάπου, είσαι εξαιρετική”
jxza45bjsrpchhmqyr2pj2sv6e 1

14/06/2024 | 22:56

Βλαντιμίρ Πούτιν: Σχεδόν 700.000 στρατιώτες συμμετέχουν στο πόλεμο στην Ουκρανία

14/06/2024 | 22:50

Ο Ερντογάν ειδικός προσκεκλημένος της Μελόνι στη Σύνοδο των G7 – Σύντομη συνομιλία με τον Μπάιντεν

14/06/2024 | 22:46

Η Βουλή φωταγωγήθηκε με μια κόκκινη σταγόνα για την Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη
xasapopoulos990

14/06/2024 | 22:40

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: “Τη νέα χρονιά θα το ξαναχτίσουμε όλο από την αρχή”

14/06/2024 | 22:31

Ο Παναγιώτης Στάθης μαθαίνει on air για τη φημολογούμενη μεταγραφή της Φαίης Μαυραγάνη: «Πάει στον ΣΚΑΪ;»

14/06/2024 | 22:30

Δημήτρη Σταρόβας: Επανήλθε η ομιλία του
Θόδωρος Μαργαρίτης: Περί Κεντροαριστεράς
Γιώργος Μπουλμπασάκος: Η AI είναι μία επανάσταση αλλά χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό και πόρους
milliordos
Η βαρβαρότητα
maria mosxopoulou 160424
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών: Αναγκαίος αλλά όχι Επαρκής
milliordos
«Καιρός να ζήσουμε παιδί μου, ξημερώνει..»
lazaros lavasidis kentriki
Λάζαρος Λαβασίδης: Ένα πείραμα εν αναμονή