Αθήνα

6 oC

αραιές νεφώσεις

Φάκελος Παιδεία

Άγνωστο σε μας τους κοινούς θνητούς, ασχέτως αν μας αφορά, το περιεχόμενο του φακέλου που επιδόθηκε στην νέα Υπουργό Παιδείας κατά την πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου υπό πρωθυπουργίας Μητσοτάκη.

Άγνωστο σε μας τους κοινούς θνητούς, ασχέτως αν μας αφορά, το περιεχόμενο του φακέλου που επιδόθηκε στην νέα Υπουργό Παιδείας κατά την πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου υπό πρωθυπουργίας Μητσοτάκη.

ΓΡΑΦΕΙ Ο Νίκος Γαλαρινιώτης

Κανονικά, η πιθανότατα χαρασσόμενη εκπαιδευτική πολιτική που ενυπάρχει στον φάκελο θα έπρεπε να λάβει το φως της δημοσιότητας, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να είναι ενήμεροι ως προς την εφαρμογή της και επομένως να προβαίνουν και στην ανάλογη αξιολόγηση. Ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου, τη στιγμή μάλιστα που ο Πρωθυπουργός επέλεξε ως πρώτη του επίσκεψη την μετάβαση στο Υπουργείο Παιδείας, θέλοντας κατά αυτόν τον τρόπο, συμβολικά, να υπογραμμίσει και να αναδείξει την σημασία που αποδίδει στην εκπαίδευση.

Από την οπτική ενός εκπαιδευτικού που επενδύει στην κριτική παιδαγωγική η πρόδηλη αναφορά της Υπουργού σε νέες καινοτόμες δράσεις με έμφαση στην "καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων" που θα ενεργοποιούν την κριτική και δημιουργική σκέψη του μαθητή/της μαθήτριας αποτελεί μια οραματική χιλιοαναγραφόμενη και χιλιοειπωμένη στοχοθεσία που διαπερνά το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από συστάσεως του ελληνικού κράτους, χωρίς δυστυχώς την εφαρμογή της. Οι λόγοι; Πολλοί. Ελλιπής επιμόρφωση εκπαιδευτικών, αβουλία κεντρικής εκπαιδευτικής διοίκησης, ανελαστικό αναλυτικό πρόγραμμα που να επενδύει στα συνδυαστικά προγράμματα διάχυσης της κριτικής σκέψης. Κυριότατα, η έλλειψη διδακτικού χώρου, κοινώς, σχολικών αιθουσών, που θα παρέχουν την δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να εφαρμόσει, πρωτίστως, την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία αναφορικά με την κοινωνική οργάνωση της σχολικής τάξης.

Η συγκεκριμένη μορφή κοινωνικής οργάνωσης της τάξης, πέρα των μακροπρόθεσμων ωφελειών της στην γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων (Lewin, 1951) ενδείκνυται για την ανάδειξη της κριτικής και αναστοχαστικής σκέψης  στους μαθητές και τις μαθήτριες (Ματσαγγούρας, 2003), τόσο κατά την οργάνωση της διαδικασίας της διδασκαλίας, όσο και κατά την οργάνωση του περιεχομένου της διδασκαλίας.

Η "άμεση κυβερνητική προτεραιότητα", όπως αυτή διέρρευσε από τον "μπλε φάκελο" και αφορά τον ουσιαστικό σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό από το Γυμνάσιο ενδεχομένως χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Μήπως τελικά, υπό την μορφή συμβουλευτικής και καθοδήγησης θα πρέπει να ξεκινά νωρίτερα, από τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού; Με βάση τη θεωρία της πολλαπλής νόησης του Gardner (1983), όλα τα παιδιά έχουν τουλάχιστον ένα ταλέντο, ασχέτως αν το εκπαιδευτικό σύστημα διερευνά μόνον την γλωσσική και λογικομαθηματική νόηση. Επομένως, χρέος των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία (γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές, ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον) είναι  να αναδείξουν την κλίση αυτή των μαθητών/μαθητριών.

Προς επίρρωση των προαναφερομένων,  μαθητής μου σε χωριό της Φλώρινας που φοιτούσε σε Τμήμα Ένταξης χωρίς να υπάρχει γνωμάτευση από το οικείο ΚΕΣΥ, αν και ήταν εμφανής η ειδική μαθησιακή δυσκολία (δυσλεξία), ενώ δυσκολευόταν στην ανάγνωση και την γραφή, εντούτοις ήταν ικανός να πραγματοποιεί το service του γεωργικού ανελκυστήρα (τρακτέρ) του πατέρα του.  Σε άλλη χώρα, αυτός ο μαθητής της Πέμπτης Τάξης του ακριτικού χωριού προφανώς ήδη θα είχε επιλεγεί από τους κολοσσούς των αυτοκινητοβιομηχανιών, προκειμένου να αναδείξει το χάρισμα του αυτό.

Η ενίσχυση της ειδικής αγωγής, κατά τον φάκελο της Παιδείας, αποτελεί μία αόριστη γενίκευση και η οποία επιδέχεται πολλαπλών ερμηνειών. Τι θα ενισχυθεί, πώς θα ενισχυθεί, τα αίτια της ενίσχυσης αυτής καθώς  και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.  Ως προτεραιότητα, με ξεκάθαρο τρόπο, θα πρέπει να τεθεί το μοντέλο συνεκπαίδευσης που πρόκειται να υιοθετηθεί από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με την παιδαγωγική της ένταξης των ατόμων με ειδικές ικανότητες,  έτσι ώστε να ακολουθηθούν και οι ανάλογες με αυτό εκπαιδευτικές πρακτικές. Για παράδειγμα, αν προκριθεί η συμπερίληψη και δη η εκπαίδευση του μαθητής/της μαθήτριας στην κανονική τάξη, τότε προφανώς θα χρειαστούν πιστώσεις αναφορικά με τις προσλήψεις του εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες Γενικής Αγωγής, αλλά και κυρίως, θα χρειαστούν πιστώσεις για την κατασκευή νέων σχολικών μονάδων που θα ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/μαθητριών.  Έπειτα, επιτελικό ρόλο στην Ειδική Αγωγή διαδραματίζει το ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ), αφού διαμέσου της αξιολόγησης από την διεπιστημονική ομάδα που το απαρτίζει, συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών του μαθητή/της μαθήτριας (ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, μαθησιακές δυσκολίες), στην αντιμετώπιση διαφόρων συναισθηματικών/ψυχολογικών δυσκολιών αλλά και στην ανίχνευση παιδιών χαρισματικών. Προφανής, επομένως, η ενίσχυση των ΚΕΣΥ που θα αφορά την στελέχωση του με επαρκές επιστημονικό προσωπικό, προκειμένου αταλάντευτα να επιτελεί τον ρόλο του, κυρίως της διαφοροδιάγνωσης και έπειτα της συμβουλευτικής.

Η «επένδυση» στην παιδεία, αδιαμφισβήτητα, αποτελεί προτεραιότητα του Πρωθυπουργού. Η θέληση της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για την εγχάραξη νέας εκπαιδευτικής πολιτικής, δεδομένη. Χρήσιμη και άκρως ωφέλιμη για κάθε Υπουργό Παιδείας η ανάγνωση του δίτομου έργου του Αλέξη Δημαρά «Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε».

Send this to a friend