• Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου
  • 01:23

Αθήνα

11 oC

σποραδικές νεφώσεις

Το χρέος… της Κεντροδεξιάς στην Ευρώπη

Η Ευρώπη, έπειτα από μια δεκαετή, τουλάχιστον, οικονομική κρίση, που έπληξε και συνεχίζει να πλήττει, κυρίως της χώρες στα νότια της Γηραιάς ηπείρου, παρουσιάζει έντονα σημάδια πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής αποσύνθεσης. Το ευρωπαϊκό όραμα της πολιτικής ολοκλήρωσης παραμένει ανολοκλήρωτο.

Η Ευρώπη, έπειτα από μια δεκαετή, τουλάχιστον, οικονομική κρίση, που έπληξε και συνεχίζει να πλήττει, κυρίως της χώρες στα νότια της Γηραιάς ηπείρου, παρουσιάζει έντονα σημάδια πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής αποσύνθεσης. Το ευρωπαϊκό όραμα της πολιτικής ολοκλήρωσης παραμένει ανολοκλήρωτο.

ΓΡΑΦΕΙ Ο Νίκος Γαλαρινιώτης

Πρώτα Grexit, τώρα Brexit, οσονούπω Italexit. Πώς η παλαιόθεν άκρατη επιθυμία για ένταξη στην Ευρώπη και τους θεσμούς της έχει μετατραπεί σε ένα έντονο σκεπτικισμό (ευρωσκεπτικισμό); Γιατί η προσβλεπόμενη συμμετοχή έχει πλέον καταστεί αμφισβητούμενη;

Η έντονη κριτική, που ασκείται, αφορά κυρίως την ακολουθούμενη δημοσιονομική πολιτική που εστίαζε και επικέντρωνε, εξαιτίας της επιβολής της από τον γερμανικό άξονα, στον σφικτό οικονομικό έλεγχο των εθνικών προϋπολογισμών. Η τεχνοκρατική αντίληψη της οικονομίας, η ανάγκη υπερκερδοφορίας των πολυεθνικών εταιριών σε συνδυασμό με την ισχνή πολιτική βούληση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου για τις διαφαινόμενες αποσχιστικές τάσεις. Συσσωρευτικά, οι μαζικές μεταναστευτικές εισροές από τις γεωπολιτικές εξελίξεις εξ ανατολών συναποτέλεσαν και συναποτελούν παράγοντες πίεσης στις υφιστάμενες κοινωνικές δομές, θυμίζοντας και υπενθυμίζοντας εποχή μεσοπολέμου, κατά την οποία εκκολάφτηκε το φίδι του φασισμού.

Ο ρόλος, καλύτερα η υποχρέωση, της κεντροδεξιάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο προσδιορίζεται ως η άμυνα απέναντι στην άνοδο κάθε είδους φασιστοειδούς μορφώματος, αριστερού ή δεξιού. Είναι, δηλαδή, η υπεύθυνη στάση που θα λάβει συγκεκριμενοποιώντας τις πολιτικές που θα ασκήσει στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων, αλλά κυρίως στον ίδιο τρόπο άσκησης της πολιτικής, σηματοδοτώντας την επιστροφή της εξουσίας και της διακυβέρνησης στους εκλεγμένους, νομίμως από τους λαούς, ηγέτες.

Γιατί, άραγε, να αποτελεί «ηθική αξία» η προσπάθεια επιπολιτισμού των μεταναστευτικών ομάδων, ακολουθώντας τα μοντέλα της ενσωμάτωσης, της αφομοίωσης, ακόμα και της πολυπολιτισμικότητας, αλλοιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη πολιτισμική, συλλογική τους ταυτότητα και όχι η προσπάθεια παραμονής τους στη χώρα προέλευσης τους, επιλύοντας τις εκεί υφιστάμενες προβληματικές καταστάσεις;

Γιατί, άραγε, να είναι ηθικά μεμπτή η διατήρηση της συλλογικής ταυτότητας του Έλληνα, του Γερμανού, του Γάλλου που εδράζεται στην αγάπη του προς την πατρίδα του, πέραν και μακριά από εθνικιστικές κορώνες και αλυτρωτικού χαρακτήρα συμπεριφορές;  Εν τέλει, γιατί η διαφορετικότητα να είναι «επικίνδυνη»;

Η αντιμετώπιση  των κοινωνικών ανισοτήτων, διαμέσου του ελέγχου του άκρατου νεοφιλελευθερισμού, που μεθοδευμένα και σταδιακά προσβλέπει, με εκφραστές τους γιγάντιους οικονομικούς κολοσσούς (εμπορικούς και τραπεζικούς) στην δημιουργία της Ευρώπης των δύο ταχυτήτων (στην Ευρώπη που θα παράγει με τα προσφερόμενα φτηνά εργατικά της χέρια και στην Ευρώπη που θα καταναλώνει) θα πρέπει να αποτελέσει πρώτιστη προτεραιότητα της ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς.  Πρώτη προτεραιότητα απέναντι στις στοχεύσεις των πολυεθνικών για μείωση των αποστάσεων των εμπορικών δρόμων έτσι ώστε να ανοίξουν τα εργοστάσια τους στην Βουλγαρία, στην Ελλάδα, στις χώρες του Βίσεγκραντ με φθηνά ημερομίσθια.

Ανακεφαλαιωτικά, η διαχείριση των πολυσύνθετων πολιτικών ζητημάτων που ταλανίζουν την Ευρώπη, επιτάσσει την ανάληψη πρωτοβουλιών από το χώρο της Κεντροδεξιάς στην Ευρώπη. Ακολουθώντας το δόγμα της ρεαλιστικής πολιτικής που την διέκρινε και την διακρίνει, θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει και να επαναφέρει την άσκηση πολιτικής στους πολιτικούς ταγούς, να επανακαθορίσει την δημοκρατία εντός και εκτός εθνικών συνόρων έτσι ώστε να αποτρέψει την άνοδο του λαϊκισμού.

Send this to a friend