Αθήνα

12 oC

σποραδικές νεφώσεις

Hottest

Ενημέρωση σε…fast-forward!

Μέγκαν Μαρκλ: Ρατσισμός στο Παλάτι, ήθελα να αυτοκτονήσω – Η Κέιτ με έκανε να κλάψω πριν τον γάμο

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα ασυνόδευτα παιδιά είναι η μεγάλη πληγή του προσφυγικού (βίντεο)

Τα μεγάλα θύματα της μεταναστευτικής κρίσης είναι τα ασυνόδευτα παιδιά, μια ιδιαίτερα ευαίσθητη κατηγορία. Είναι μια τραγωδία για τη χώρα μας να μη μπορούμε να κάνουμε κάτι για 2.700 παιδιά σε όλη την Ελλάδα και να επικαλούμαστε αδυναμία δομών σίτισης, στέγασης αφήνοντάς τα έκθετα.

Την ίδια στιγμή, η Σουηδία έχει δεχθεί 60.000 ασυνόδευτα παιδιά αλλά εδώ λόγω ιδεοληψίας δε δεχόμαστε ούτε η βοήθεια του ιδιωτικού τομέα για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Το σύστημα δεν λειτουργεί και αυτό είναι μια καθημερινή διαπίστωση, με κορυφαίο αυτό το ζήτημα, που είναι μια οριζόντια βλάβη, που υφιστάμεθα ως χώρα.

Τα ασυνόδευτα παιδιά έχουν αντιμετωπίσει ποικίλους κινδύνους, από την απειλή της ζωής τους, μέχρι το εμπόριο οργάνων. Xρήζουν άμεσης βοήθειας καθώς οι εγκαταστάσεις στα νησιά δεν είναι επανδρωμένες κατάλληλα για να φιλοξενήσουν έναν τόσο υψηλό αριθμό παιδιών.

Σε ανάρτησή του ο πρώην Δήμαρχος Σάμου και Υποψήφιος Ευρωβουλευτής ΝΔ, Μιχάλης Αγγελόπουλος επισημαίνει το μεγάλο θέμα των ασυνόδευτων παιδιών.

Στη Σάμο, υπάρχουν άνθρωποι, μεταξύ τους ασυνόδευτα ανήλικα και γυναίκες μόνες ή με παιδιά, που περιμένουν απόφαση επί μήνες, αντί για μέρες, μας ενημερώνει ο ίδιος.

Στην θεματική του καμπάνια δηλώνει χαρακτηριστικά, “η κατάσταση αυτή πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί, γιατί παραβιάζονται οι βασικές ανθρώπινες αξίες. Αν τις χάσουμε, απεμπολήσουμε ή αν υποχωρήσει από αυτές η Ελλάδα, τέλειωσε η Ευρώπη”.

Στην παρούσα, ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία,  είναι χρήσιµο και σκόπιµο να αναφερθούν συνοπτικά οι βασικές υποχρεώσεις, που δεσμεύουν την Ελληνική Πολιτεία ως προς τη μεταχείριση των ασυνόδευτων ανηλίκων, σύµφωνα µε τις διεθνείς συµβάσεις, τις κοινοτικές οδηγίες τις οποίες έχει ενσωματώσει η χώρα µας και τις διεθνώς αποδεκτές γενικές αρχές και κατευθύνσεις:

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι οι οποίοι εισέρχονται στην Ελληνική επικράτεια χρειάζεται πριν από όλα να αντιμετωπίζονται ως παιδιά – υποκείμενα δικαιωμάτων, όπως αυτά έχουν θεσμοθετηθεί από τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (Ν.2101/1992) του ΟΗΕ και όχι ως παραβάτες της µμεταναστευτικής νοµοθεσίας.

Σε περιπτώσεις, που η ηλικία του ασυνόδευτου ανηλίκου είναι αμφισβητούμενη, θα πρέπει να λαµβάνει χώρα εκτίµηση της ηλικίας του, µε συνδυασµό ιατρικών και ψυχομετρικών παραμέτρων, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της µε αριθ.1982/2016 (ΦΕΚ 335/2016) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Υγείας.

Κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης – καταγραφής θα πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να µην καταγράφονται ως συνοδευόμενοι από ενήλικα πρόσωπα, που στην πραγματικότητα δεν ασκούν νόµιµα την επιµέλειά τους.

Έµφαση θα πρέπει να δίνεται στην ενημέρωση και κατάλληλη υποστήριξη των ανηλίκων προκειμένου να υποβάλουν αίτηµα παροχής διεθνούς προστασίας, µε τη συνδροµή των αρµόδιων επαγγελματιών, ιδίως στις περιπτώσεις των ανηλίκων κάτω των 14 ετών.

Όταν υποβάλλεται αίτηµα οικογενειακής επανένωσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται η φιλοξενία του ανηλίκου σε κατάλληλη δοµή µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Όταν ασυνόδευτος ανήλικος δεν υποβάλει αίτηµα διεθνούς προστασίας ή όταν το αίτηµά του απορρίπτεται, η Ελληνική πολιτεία εξακολουθεί να έχει καθήκον προστασίας του µέχρι την ενηλικίωσή του ή µέχρι την λήψη µέτρων για τη συνένωσή του µε την οικογένειά του.

∆εν επιτρέπεται απέλαση ή επαναπροώθηση ασυνόδευτου ανηλίκου, καθώς µια τέτοια ενέργεια δεν µπορεί να προσφέρει εγγυήσεις για την ασφάλειά του, όπως προβλέπεται και µε το άρθρο 13 παρ. 6 περ. β του Π∆ 114/2010, που ενσωμάτωσε το αντίστοιχο άρθρο 18 της οδηγίας 2005/85. Η µόνη αποδεκτή διαδικασία επιστροφής ασυνόδευτου ανηλίκου στη χώρα προέλευσης είναι αυτή του επαναπατρισμού, εφόσον δεν υφίσταται ζήτηµα δίωξης ή διακινδύνευσής του και κρίνεται ότι θα αποβεί προς το συµφέρον του και µε στόχο την επανασύνδεσή του µε τη φυσική του οικογένεια ή την τοποθέτησή του σε κατάλληλη εγκατάστασή υποδοχής, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν. 3907/2011.

Κάθε δυνατή προσπάθεια πρέπει να καταβάλλεται για την αποφυγή της στέρησης της ελευθερίας ανηλίκων παράτυπων μεταναστών. Ο περιορισμός της ελευθερίας µπορεί να δικαιολογηθεί για τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την καταγραφή τους και για την αναζήτηση κατάλληλου χώρου φιλοξενίας και φροντίδας τους.

Για την περίπτωση που οι διαθέσιµες θέσεις σε κατάλληλες δοµές / ξενώνες φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων δεν επαρκούν, θα πρέπει να υπάρχει µέριµνα για την τοποθέτηση τους σε χώρους φιλοξενίας προσωρινού χαρακτήρα, στους οποίους διασφαλίζεται η διαµονή τους ξεχωριστά από ενήλικα πρόσωπα, σε διαφορετικούς κατά φύλο χώρους, µε επαρκή εποπτεία από εξειδικευμένο προσωπικό, (διερμηνείς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους) και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστηµα µέχρι την παραπομπή τους σε κατάλληλη δοµή φιλοξενίας µέσω του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Προφανώς και οι ανήλικοι δεν πρέπει να κρατούνται σε αστυνομικά κρατητήρια.

Λόγω της νέας κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στη χώρα, ίσως να χρειάζεται να δημιουργηθούν και νέα πλαίσια φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων. Μία µορφή φιλοξενίας που εφαρμόζεται ευρέως στην Ευρώπη είναι η αναδοχή, αλλά για να µπορέσει να εφαρμοστεί νοµίµως στην Ελλάδα, χρειάζεται να προβλεφθεί και ενεργοποιηθεί ο θεσµός της επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων. Στην κατηγορία αυτή θα μπορούσαν να εντάσσονται ανήλικοι που έχουν διαµείνει για κάποιο διάστηµα στη χώρα και εκτιµάται από τις αρµόδιες κοινωνικές υπηρεσίες ότι θα παραµείνουν για αρκετό χρονικό διάστηµα.

Κίνημα Αλλαγής: H Τόνια Αντωνίου αναλαμβάνει την διεύρυνση με στελέχη «της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης»
Χρήστος Ταραντίλης: Κόβεται από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ- Απογοήτευση πρωθυπουργού για τον πρώην εκπρόσωπο;
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης δημοσιοποίησε τα στοιχεία του άνδρα που ξυλοκοπήθηκε από αστυνομικούς στη Νέα Σμύρνη (vid)
Επιστολή – έκκληση του Κούλογλου προς τον Ερυθρό Σταυρό για τον Κουφοντίνα
Η απάντηση της Διαμαντοπούλου στο αν θα γίνει υπουργός
«Χρόνια πολλά Ironman»: Έτσι ευχήθηκε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στον πατέρα του (ΦΩΤΟ)