Αθήνα

10 oC

αίθριος καιρός

Βουλή: Διπλασιάστηκαν οι μετακλητοί υπάλληλοι σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2015

Ραγδαία αυξήθηκαν οι προσλήψεις στη Βουλή των Ελλήνων με τον συνολικό αριθμό τον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων, να διπλασιάζεται μέσα σε 32 μήνες.

Σύμφωνα με τους πίνακες των υπηρεσιών του κοινοβουλίου της 1ης Ιουλίου 2018, οι υπάλληλοι ανέρχονται σήμερα σε 1.495.

Συγκεκριμένα, οι μόνιμοι υπάλληλοι ανέρχονται σε 571, οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου σε 710, οι ειδικοί φρουροί σε 68, οι μετακλητοί σε 146 και ο αριθμός των επιστημονικών συνεργατών βουλευτών-ευρωβουλευτών σε 597.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιμόρφωσης της Βουλής, ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού την 1η Απριλίου 2018 ανερχόταν σε 1.483, εκ των οποίων 571 μόνιμοι, 702 ιδιωτικού δικαίου, 68 ειδικοί φρουροί και 142 μετακλητοί.

Αναφορικά τώρα, με τους συνεργάτες βουλευτών-ευρωβουλευτών, ο αριθμός τους ήταν 596. Τον Οκτώβριο του 2017 το προσωπικό της Βουλής αριθμούσε 1.477 άτομα(572 μόνιμοι,697 ιδιωτικού δικαίου, 68 ειδικοί φρουροί, 140 μετακλητοί) ενώ οι επιστημονικοί συνεργάτες βουλευτών-ευρωβουλευτών ήταν 586.

Την 1η Ιανουαρίου 2017 ο αριθμός των υπαλλήλων της Βουλής ήταν 1.450 και ο αριθμός των επιστημονικών συνεργατών 572. Το προσωπικό τον Οκτώβριο του 2016 ανερχόταν σε 1.431 άτομα ενώ τον Απρίλιο του ίδιου έτους οι υπάλληλοι του Κοινοβουλίου ήταν της τάξης των 1.383 με τους επιστημονικούς συνεργάτες να είναι 550, δηλαδή 46 λιγότεροι από σήμερα.

Συγκριτικά, λοιπόν, με τα επίσημα αντίστοιχα στοιχεία του Οκτωβρίου 2015 το προσωπικό της Βουλής την περίοδο εκείνη αριθμούσε 1.287 υπαλλήλους, από τους οποίους, 581 ήταν μόνιμοι, 564 ιδιωτικού δικαίου, 72 ειδικοί φρουροί και 70 μετακλητοί.

Send this to a friend