Αθήνα

14 oC

ελαφρές νεφώσεις

Τα αλλάζει το υπ. Παιδείας: Εκδρομές μαθητών στο εξωτερικό μόνο μέσω αδελφοποιήσεων σχολείων

Πάνω σε νέα γραμμή επιθυμεί να χαράξει το υπουργείο Παιδείας τη στρατηγική του για τις εκδρομές των σχολειών στο εξωτερικό, αλλάζοντας τα αρχικά του πλάνα, μετά το σάλο που είχε ξεσπάσει για το κόψιμο των εκδρομών στο εξωτερικό. 

Με νέα του εγκύκλιο, ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι αδελφοποιήσεις σχολείων, ώστε να μπορούν να γίνονται -μεταξύ άλλων- και εκδρομές.

«Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται μετακινήσεις στο εξωτερικό μαθητών-μαθητριών και συνοδών εκπαιδευτικών των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο αδελφοποιήσεων. Προϋπόθεση αποτελεί να έχει προηγουμένως εγκριθεί η αδελφοποίηση, με σχετική πράξη από την οικεία αιρετή Περιφέρεια» τονίζει το υπουργείο Παιδείας σε σημερινό έγγραφο, και σημειώνει πως «προκειμένου να προχωρήσει η έκδοση της ανωτέρω πράξης, η ενδιαφερόμενη σχολική μονάδα οφείλει να προσκομίσει, δια της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα Γραφεία Παιδείας των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, τα παρακάτω συνοδευτικά: Πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο πρέπει να περιγραφεί επακριβώς ο σκοπός της αδελφοποίησης και οι υπεύθυνοι καθηγητές. Έγγραφη βεβαίωση του έτερου σχολείου.

Τα παραπάνω διαβιβάζονται, στα Γραφεία Παιδείας των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, δια της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, απαραιτήτως συνοδευόμενα με την σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου. Η εκδοθησομένη απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Σημειώνουμε, ότι η αδελφοποίηση με ένα συγκεκριμένο σχολείο γίνεται μία φορά και ισχύει στο διηνεκές. Αντίθετα, η έγκριση εκ μέρους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης μετακινήσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της αδελφοποίησης, γίνεται κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη για αυτές, καίτοι αφορούν στο ίδιο σχολείο. Υπογραμμίζουμε, ότι κάθε σχολική μονάδα μπορεί να πραγματοποιήσει μόνο μία μετακίνηση στο εξωτερικό ετησίως στο πλαίσιο αδελφοποίησης (…Επιτρέπεται δε, η πραγματοποίηση μίας μετακίνησης αυτού του τύπου ανά σχολικό έτος…), ασχέτως αν έχει αιτηθεί και πραγματοποιήσει αδελφοποίηση με περισσότερα του ενός σχολεία. Εντούτοις, δεν υφίσταται κανένας περιορισμός στον συνολικό αριθμό των μετακινήσεων στο εξωτερικό που πραγματοποιούνται .

Τέλος, για όσα σχολεία έχουν αποδεδειγμένα κατά τα παρελθόντα έτη πραγματοποιήσει αδελφοποιήσεις (με την προσκόμιση των αποδεικτικών εγγράφων της αδελφοποίησης) δεν απαιτείται εκ νέου έγκριση των συγκεκριμένων αδελφοποιήσεων. Εννοείται, ωστόσο, ότι απαιτείται έγκριση των μετακινήσεων που προκύπτουν εξαιτίας αυτών».

Send this to a friend