• Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου
  • 16:38

Αθήνα

29 oC

ελαφρές νεφώσεις

«Τσουχτερά» τα πρόστιμα για όσους ξεχάσουν τις φορολογικές δηλώσεις - Από 100 έως και 500 ευρώ οι κυρώσεις

Σοβαρές κυρώσεις για τους φορολογούμενους που θα ξεχάσουν να συμπληρώσουν τις φορολογικές τους δηλώσεις.

Σοβαρές κυρώσεις για τους φορολογούμενους που θα ξεχάσουν να συμπληρώσουν τις φορολογικές τους δηλώσεις.

Η κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων πρέπει να γίνει μέχρι τις 30 Ιουνίου. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι, αν καθυστερήσουν πέραν αυτής της ημερομηνίας, θα τους υποβληθούν πρόστιμα.

Συγκεκριμένα, με πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ και τόκο εκπρόθεσμης καταβολής 0,73%, που θα τρέχει κάθε μήνα, θα βρεθούν και φέτος αντιμέτωποι όσοι φορολογούμενοι υποβάλουν εκπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση για το 2019.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, από τις εκπρόθεσμες δηλώσεις θα προκύψουν μηδενικά ή πιστωτικά εκκαθαριστικά, οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν 100 ευρώ πρόστιμο, το οποίο σε περίπτωση πιστωτικού εκκαθαριστικού θα συμψηφιστεί με την επιστροφή φόρου μειώνοντάς την, μηδενίζοντας την ή μετατρέποντάς την σε χρεωστικό υπόλοιπο.

Ακόμη, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες από την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων δεν αλλάζει ούτε το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος ούτε το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης του φόρου, αλλά μόνο ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία για τον φορολογούμενο και τα μέλη της οικογενείας του, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

Αναλυτικά

1. Εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλλει ελλιπή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ.

2. Αν από την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, τότε ο φορολογούμενος επιβαρύνεται, κατ' αρχήν, με το πρόστιμο των 100 ευρώ. Εάν έχει παρέλθει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε επιβαρύνεται και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίοι υπολογίζονται επί του φόρου που προκύπτει με ποσοστό 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του φόρου μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης.

3. Αν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας και από τη δήλωση που υπέβαλε εκπρόθεσμα προκύπτει φόρος προς πληρωμή, τότε η φορολογική αρχή θα του καταλογίσει πρόστιμο 250 ευρώ, εφόσον τηρεί απλογραφικά βιβλία, ή 500 ευρώ, εφόσον τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

4. Εάν έχει εκπνεύσει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε η φορολογική αρχή θα τον χρεώσει επιπλέον και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής οι οποίοι θα υπολογιστούν επί του φόρου που θα προκύψει από τη δήλωση με ποσοστό 0,73% για κάθε μήνα που θα έχει παρέλθει από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του φόρου μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης.

Send this to a friend